ภาพรวม Service Design for MICE ออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า ในยุคของการเปลี่ยนแปลง | Techsauce

ภาพรวม Service Design for MICE ออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

เดินทางมาถึงครั้งที่ 3 ของความร่วมมือระหว่าง TCEB โดย MICE Intelligence Center และ Techsauce ในการจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ประกอบการผ่าน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้มาในหัวข้อ Service Design for MICE ที่ได้ คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO & Founder ของบริษัท ลูกคิด จํากัด และหัวหน้าทีมคิดเชิงออกแบบที่ Hasso Plattner Institute of Design ที่ Stanford (d.school) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking พร้อมด้วยทีมกระบวนกรจากลูกคิด ที่ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

จากการเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE จำนวน 53 คน ทุกคนได้ติดอาวุธ ได้เรียนรู้ทักษะ เพื่อสร้าง Mindset และ Skillset ในการออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า และตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจากกิจกรรม Workshop ในงานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2021 ที่ผ่านมา ก็สามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

อุตสาหกรรม MICE กับการเปลี่ยนแปลง

“เมื่อโลกเปลี่ยนไป ธุรกิจต้องเปลี่ยนตาม” คำพูดของ คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ที่กล่าวไว้ในช่วงเริ่มต้น Session ชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่า โลกในปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งผลกระทบสำคัญอย่าง COVID-19 มาทำให้ทุก ๆ อย่างมันเปลี่ยนไป รุดเดินหน้าไปรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา “วิธีการคิดแบบเดิม ๆ มักจะใช้ไม่ได้” โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ต้องหาทางปรับตัวอย่างเร่งด่วน

จากการศึกษาของ Bridges M&C พบว่า อุตสาหกรรมอย่าง MICE (Meeting, Incentives travel, Conferencing, Exhibitions) เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในยุคของโรคระบาดเช่นนี้ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า MICE จะเป็นอุตสาหกรรมที่กลับมาฟื้นตัวได้ยากที่สุดและช้าที่สุดหลังหมดการระบาดของ COVID-19 อีกด้วย

และการสร้าง Service Design นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมาช่วยตอบสนองในช่วงของ COVID-19 เท่านั้น แต่มันจะช่วยสร้าง Mindset และ Skillset ที่จะช่วยให้ปรับตัวได้กับทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจากการที่ธุรกิจหันมาดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ อุตสาหกรรม MICE ก็เป็นอีกหนึ่งกิจการที่ต้องหันมาพึ่งช่องทางนี้เช่นกัน แต่การจะนำเครื่องมือมาใช้นั้น จะต้องอาศัยความเข้าใจ ทักษะ และแนวทางการออกแบบการบริการ (Service Design) เพื่อให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้นได้

Service Design for MICE

จากงาน Workshop คุณเมษ์ ให้ทำความเข้าใจกับ 3 หัวใจหลักในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ 

  • ความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่พอ: การจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มีเพียงความสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่พอ ให้มองไปถึงความสามารถของธุรกิจที่จะตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมาควบคู่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเสมอ

  • ชูแต่เทคโนโลยีไม่ได้: ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนามากมาย แต่จะหยิบยกเอาเทคโนโลยีขึ้นมาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องศึกษาพฤติกรรมของคน นำมาปรับใช้ และเชื่อมรอยต่อระหว่างคนกับเทคโนโลยีให้สามารถเดินไปด้วยกันให้ได้ด้วย

  • ภาพรวมของประสบการณ์มีหลายปัจจัย: อย่างที่เราทราบกันดีว่า คนแต่ละคนมีประสบการณ์ หรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ จะเข้าใจเพียงการตลาด (Marketing) อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยการจัดการหน้าบ้าน/ หลังบ้านของธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องด้วย 

ออกแบบ Service Design ด้วย Heart, Head, Hand

สำหรับคอนเซ็ปท์ของ Service Design จะมีความคล้ายคลึงกับ Design Thinking เพราะฉะนั้น การเริ่มต้นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่ามุ่งไปหาทางแก้ปัญหาเลย แต่ให้หันกลับมาทำความเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วปัญหามันคืออะไร หรือเริ่มต้นที่ Empathy เช่นเดียวกับกระบวนการ Design Thinking

โดยการทำ Workshop ในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การเริ่มต้นออกแบบและทำความเข้าใจผ่านกระบวนการ Service Design ผ่าน 3 วิธี คือ 

  • Heart: เริ่มต้นที่การมองย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการสอบถามตรง ๆ ไปที่ลูกค้า หามุมมองเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดไอเดียในการต่อยอดทำธุรกิจ

  • Head: จากนั้นค่อยใช้หัวในการคิดฟุ้ง เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในหลากหลายรูปแบบ พยายามตั้งคำถาม กับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยคำถาม “How Might We” หรือ “เราจะ...ได้อย่างไร?” เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายมีนั้น จะมีวิธีการจัดการอย่างไร แต่การคิดคำถามจะต้องไม่มีความกังวลว่าจะตอบคำถามนั้น ๆ ไม่ได้ หรือจะต้องไม่คิดไปก่อนว่าคำถามนั้นจะตอบอย่างไร ให้คิดฟุ้ง ให้เกิดคำถามเยอะ ๆ มาก่อน

  • Hand: และท้ายที่สุดคือ การลงมือทำจริง โดยใน Workshop ครั้งนี้ คือ การออกแบบ Blueprint สำหรับธุรกิจ เริ่มต้นที่การ Brainstorming เพื่อมองหาว่าคำถามไหนน่าจะตอบโจทย์มากที่สุด และดึงเอาคำถามนั้นออกมา เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง หลังจากนั้นก็เริ่มวางแผน User Journey เป็นลำดับขั้นตอน และสร้างออกมาเป็น Blueprint ตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปต่อยอดได้จริง ๆ

ภาพรวมของผู้เข้าร่วมงาน

จากการจัดงาน MICE Intelligence Talk ในครั้งที่ 3 นี้ ก็มีผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในขั้นดีมากเลยทีเดียว โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ชื่นชอบ และได้รับไอเดียใหม่ ๆ นำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ อย่างคุณ Panumed Srithong ตำแหน่ง Sales Coordinator จาก Lancaster Bangkok บอกว่า 

“กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความสนุกสนาน ได้รับความรู้และแนวความคิดใหม่ ๆ  ที่สามารถนำไอเดียไปต่อยอดได้ และวิทยากรก็มีการบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน และน่าฟัง” 

นอกจากนี้แล้วทางคุณ วรัชญ์ พนมไพฑูรย์ Head of MICE, Travel Experiences and Reservations จาก Destination Asia Thailand มองว่า กิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ 

“เป็นโปรแกรมที่มีการจัดกระบวนการความคิดที่ยอดเยี่ยม” และสามารถนำไปใช้ได้จริง นำความรู้และกระบวนการคิดเหล่านี้ ไปต่อยอดได้กับธุรกิจ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

คุณ Poonaphit Pothithakul ตำแหน่ง Director of Sales & Marketing จาก Swissotel Bangkok Ratchada มองว่า จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

“ได้รับข้อมูลใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีม สร้างความคิดใหม่ ๆ ไอเดียต่าง ๆ มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อก้าวสู่การขับเคลื่อนธุกรกิจ และสร้าง Passion ให้ตัวเองและทีมงานต่อไปได้” 

และคุณ เมธัส จิวาลัย ตำแหน่ง Director of Sales จาก SO/ Bangkok ได้พบว่า ในการร่วมโครงการครั้งนี้ 

“ได้หลักการที่นำไปใช้ต่อได้ เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือ สร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ได้เห็นวิธีการมองปัญหาในอีกรูปแบบนึง และ คิดหาทางแก้ได้อย่างมีระบบ และได้เห็น technology ในการทำประชุมออนไลน์แบบ interactive รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ ๆ”

เตรียมตัวให้พร้อมกับ MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4: Data Driven Marketing for MICE

หากคุณเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE และต้องการจะสร้างทักษะ เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ ห้ามพลาดกับงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4: Data Driven Marketing for MICE ที่จะมาเสริมทักษะ ติดอาวุธด้าน Data Analytics ศาสตร์พื้นฐานในของการวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นตัวช่วยสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม MICE

เตรียมพบกันได้เร็ว ๆ นี้ทาง Techsauce และ MICE Intelligence Center


RELATED ARTICLE

Responsive image

Google เปิดตัว Magic Compose รุ่นเบต้า ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งบทสนทนาได้อย่างละเอียด

Google เปิดตัว Magic Compose รุ่นเบต้า ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเขียนข้อความด้วย AI ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Bard Chatbot AI ยอดนิยมจาก Google...

Responsive image

BGRIM ทุ่ม 401.5 ลบ. ลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเกาหลีใต้ กำลังผลิต 98.99 MW

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ทุ่มงบฯกว่า 400 ล้านบาท ลงทุน “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในสาธารณรัฐเกาหลี เพิ่มกำลังการผลิต 98.99 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ท “พลังงานหมุนเวียน” ก้าวสู่เป้าหมาย ...

Responsive image

ตลท. เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance...