SPACE-F สานฝันอาเซียนสู่ "Food Tech Silicon Valley" เปิดตัว 8 Startup รุ่น 3 | Techsauce

SPACE-F สานฝันอาเซียนสู่ "Food Tech Silicon Valley" เปิดตัว 8 Startup รุ่น 3

ด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาด้านอาหารที่เพียบพร้อมของอาเซียนที่เหมาะสมกับการนำไปต่อยอดเพื่อให้คนในวงกว้างได้รับรู้ โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนต่อยอดด้านทรัพยากรอาหารในช่วง Food Crisis ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นนี้ ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด จึงได้จัดงาน "SPACE-F batch 3 Accelerator Demo Day" ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA ยังคงเดินหน้าผลักดันสตาร์ทอัพด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะการเป็น "ครัวโลก" ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมอาหารเติบโต และช่วยผลักดันสตาร์ทอัพนวัตกรรม Food Tech ให้มีคุณภาพและหลากหลาย โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารใน 9 เทรนด์หลัก ได้แก่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตโปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต การคิดค้นส่วนผสมและสูตรอาหารใหม่ การพัฒนาวัสดุชีวภาพและสารเคมี เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร"

สำหรับโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้ธุรกิจ Food Tech ระดับโลกแห่งแรกของไทย และภูมิภาคอาเซียน ในการแถลงข่าววันนี้ SPACE-F ได้นำสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีม ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพกลุ่ม Accelerator ได้ร่วมโชว์ผลงาน แสดงศักยภาพด้านการวางแผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถขายได้และเป็นที่นิยมของตลาด รวมไปถึงการผลักดันได้โอกาสการลงทุนในอนาคต ประกอบด้วย

POTENT - สารสกัดจากเห็ดป่าเพื่อการปรุงในเครื่องดื่ม
EnerGaia - โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพจากสไปรูลินา
WeavAir - การเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และ IoT เพื่อควบคุมการเน่าเสียของอาหาร
Nabsolute - ไบโอโพลีเมอร์ดัดแปลงในระดับนาโน
Jamulogy - เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามสไตล์อินโดนีเซีย
More Meat - โปรตีนจากพืชทำจากเห็ดแครงและโปรตีนถั่วเหลือง
eniferBio - โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นที่เป็นผลพลอยได้ในกระบวนการผลิต
Mi Terro - บรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้

ทั้งนี้ NIA จะมีบทบาทเป็น "Focal Facilitator" หรือผู้เชื่อมโยงเครือข่ายในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทำให้มีจุดแข็งที่จะดึงดูดสตาร์ทอัพต่างชาติมาร่วมโครงการได้  SPACE-F ไม่ได้เน้นเพียง Startup platform เช่น food delivery แต่เน้น Deeptech เพื่อมุ่งต่อยอดงานวิจัยให้ใช้ได้จริง เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้ประเทศ 

พบกับงาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
'Techsauce Global Summit 2022' ขนทัพความรู้จาก Speaker ระดับโลก พร้อมหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://techsauce.co/news/techsauce-global-summit-2022
ซื้อบัตรได้ที่ : https://summit.techsauce.co/RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...