เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 20 พ.ย. 2559 – Startup Nations เครือข่ายการพัฒนานโยบายสตาร์ทอัพ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ Global Entrepreneurship Network (GEN) ประกาศมอบรางวัล National Policy Leadership หรือรางวัลผู้นำในการพัฒนานโยบายสตาร์ทอัพ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับผู้นำด้านสตาร์ทอัพที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดในโลก

startup-nations-award-1

Global Entrepreneurship Network (GEN) และ Startup Nations ได้จัดการประชุม Startup Nations Summit ประจำปี 2016 (SNS 2016) ขึ้นที่เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2559 โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย และกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ทอัพในมุมมองนานาชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานมีนักนโยบายและผู้นำประชาคมสตาร์ทอัพเข้าร่วมกว่า 70 ประเทศ โดย ดร.พิเชฐ ได้เข้าร่วมเสวนาในหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสวนาในหัวข้อ The Road to Ministerial 2017 : Identifying Policy Priorities ร่วมกับผู้นำจากทวีปแอฟริกา อเมริกา และยุโรป อาทิเช่น นาง Maria Contreras-Sweet ผู้ว่าการ U.S. Small Business Administration หนึ่งใน คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลโอบามา ซึ่งการเสวนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดประเด็นที่สำคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมๆ กับการจัดงาน Global Entrepreneurship Congress ซึ่ง ดร.พิเชฐ ได้ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ที่ไม่เฉพาะจะมีผลในทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพ ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เช่น การลดความเหลื่อมล้ำได้อีกด้วย

ในช่วงค่ำของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ทาง GEN และ Startup Nations ได้จัดงาน Startup Nations Award Gala Dinner ขึ้นที่ Cork County Hall โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้ประกาศให้ ดร.พิเชฐ เป็นผู้ได้รับรางวัล National Policy Leadership ในฐานะที่ ดร.พิเชฐ เป็นผู้นำในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Startup Thailand ซึ่งเป็นนโยบายที่คลอบคลุมหลากหลายมิติของการพัฒนาผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) การพัฒนามาตรการสนับสนุนต่างๆ จนกระทั่งถึงการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ Startup Nations ยังได้คำนึงถึงบทบาทสำคัญของ ดร.พิเชฐ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ตั้งแต่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ กล่าวว่า “ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกสมคิด ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และให้โอกาสพวกเราผลักดันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง ต้องขอบคุณผู้บริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ คนทำงานในกระทรวงที่ขยันขันแข็ง และทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ และ Startup ไทยได้อย่างเหนียวแน่นและมีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ จนกระทั่งได้รับการยอมรับในระดับสากล”

startup-nations-award-2

ทั้งนี้ Minister of Science, ICT and Future Planning ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นผู้ได้รับรางวัล National Policy Leadership ในปี 2015 และในปี 2016 นี้ นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว Startup Nations ยังได้มอบรางวัลอื่นๆ แก่ผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ ได้แก่ รางวัลพิเศษ Global Policy Leadership Award แก่นาง Maria Contreras-Sweet จากสหรัฐอเมริกา รางวัล Local Policy Leadership Award แก่ นาง María José Vengoechea จากประเทศโคลัมเบีย และรางวัล Groundbreaking Policy Thinking Award แก่ Dr. Hugo Kantis จากประเทศอาร์เจนตินา

RELATED ARTICLE

Responsive image

เผยวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีกับการสนับสนุน Startup Thailand อย่างเป็นทางการ

หลังจากที่เคยนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลเห็นชอบประกาศวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสำหรับธุรกิจใหม่ Startup Thailand ไปแล้วนั้น  ในที่สุดเราได้รับข่าวดึถึงรายละเอียดวิสัยทัศน์นายรัฐมนตรี ซึ่งเป...

Responsive image

ดร.พิเชฐ ชวน Startups ถกประเด็น "คิดอย่างไรถ้าภาครัฐเปิด Open Data?"

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของ Big Data ในปีนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับ Big Data เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเรื่อง Open Data ที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ให...

Responsive image

รัฐบาลเห็นชอบประกาศวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสำหรับธุรกิจใหม่ Startup Thailand แล้ว!

หลังจากที่มีการรวมกลุ่มของประชาคม และกลุ่ม Startup มาร่วมกันร่างแนวทางและรายละเอียดเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ในแง่มุมต่างๆ ท่าทางเรากำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆ นี้ เพราะเมื่อวันที่...