ธนาคารและบริษัทใหญ่ ประกาศนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หวั่น PM 2.5 กระทบสุขภาพ | Techsauce

ธนาคารและบริษัทใหญ่ ประกาศนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หวั่น PM 2.5 กระทบสุขภาพ

จากปัญหาฝุ่นละอองพิษที่กำลังจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หลากหลายองค์กรเริ่มออกมาประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ LINE  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเรื่องแนวทางในการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง

ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสูงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึวแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะฝุ่นในอากาศสูงดังกล่าว

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือ จำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. ได้

ธนาคารกรุงไทยออกประกาศแนวทางพนักงานตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการนั้น ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพและการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการร์ เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถหยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้การอนุญาตของพนักงาน ต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจธนาคาร และขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานเป็นผู้พิจารณา โดยธนาคารกำหนดให้ลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารธนชาต ห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ออกประกาศให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากฝุ่นพิษทำงานที่บ้านได้ ถึง 5 กุมภาพันธ์นี้

คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง สืบเนื่องจากสภาวะอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นพิษมากขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพนั้น ทางธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยง ได้แก่

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ อันเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฎิบัติงานที่บ้าน หรือพักอาศัยได้ (work at home) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อนุญาติให้พนักงานที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่นหรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลที่บ้าน สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป โดยอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแต่ละต้นสาขา

ธนาคารออมสินประกาศว่าหลังจากที่ธนาคารพิจารณาเห็นควรว่าพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) หรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลเนื่องจากการปิดสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

LINE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ท่ามกลางสภาวะปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่นับวันได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว LINE ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร ประกาศออกนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มมลพิษทางอากาศด้วยการลดการเดินทางเข้าทำงานของพนักงานให้น้อยลง และป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

โดย LINE จะเริ่มทดลองใช้นโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พนักงานสามารถขออนุญาตต่อหัวหน้าทีมเพื่อทำงานที่บ้านได้ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

NIA เผยผลสำเร็จและ Next Step ในบทบาท ‘ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม’

NIA เปิดกลยุทธ์ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรม “NIA Focal Conductor: Leading Thailand to Innovation Nation” ภายใต้แนวคิด Groom - Grant – Growth - Global...

Responsive image

KX Venture Capital และ AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าสร้างสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์

KX Venture Capital (KXVC) และ AI Fund ห้องปฏิบัติการสร้างสตาร์ทอัพด้าน AI ระดับโลก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ ๆ ด้านปัญญ...

Responsive image

OpenAI เปิด 5 ระดับ ความฉลาดของ AI ระดับ 5 จะทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

อนาคตเราจะมี AI ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่หละ ? ตอนนี้ OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT ได้แบ่งระดับของ AI ออกมาเป็น 5 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่ความก้าวหน้าของปัญญาประ...