จากปัญหาฝุ่นละอองพิษที่กำลังจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หลากหลายองค์กรเริ่มออกมาประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ LINE  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเรื่องแนวทางในการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง

ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสูงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึวแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะฝุ่นในอากาศสูงดังกล่าว

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือ จำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. ได้

ธนาคารกรุงไทยออกประกาศแนวทางพนักงานตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการนั้น ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพและการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการร์ เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถหยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้การอนุญาตของพนักงาน ต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจธนาคาร และขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานเป็นผู้พิจารณา โดยธนาคารกำหนดให้ลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารธนชาต ห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ออกประกาศให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากฝุ่นพิษทำงานที่บ้านได้ ถึง 5 กุมภาพันธ์นี้

คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง สืบเนื่องจากสภาวะอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นพิษมากขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพนั้น ทางธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยง ได้แก่

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ อันเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฎิบัติงานที่บ้าน หรือพักอาศัยได้ (work at home) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อนุญาติให้พนักงานที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่นหรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลที่บ้าน สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป โดยอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแต่ละต้นสาขา

ธนาคารออมสินประกาศว่าหลังจากที่ธนาคารพิจารณาเห็นควรว่าพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) หรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลเนื่องจากการปิดสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

LINE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ท่ามกลางสภาวะปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่นับวันได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว LINE ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร ประกาศออกนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มมลพิษทางอากาศด้วยการลดการเดินทางเข้าทำงานของพนักงานให้น้อยลง และป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

โดย LINE จะเริ่มทดลองใช้นโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พนักงานสามารถขออนุญาตต่อหัวหน้าทีมเพื่อทำงานที่บ้านได้ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปรับตัวรับสู้ PM 2.5 'แสนสิริ' เตรียมเปิดตัว 'Dust-free House' บ้านปลอดฝุ่นครั้งแรกของเมืองไทยปีนี้

ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแสนสิริในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมแผนเปิดตัว 28 โครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า 46,600 ล้านบาท ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวั...

Responsive image

ดร.พิเชฐ ชวน Startups ถกประเด็น "คิดอย่างไรถ้าภาครัฐเปิด Open Data?"

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของ Big Data ในปีนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับ Big Data เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเรื่อง Open Data ที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ให...

Responsive image

เปิดตัว Tech on Cloud ศูนย์กลางซอฟท์แวร์โซลูชั่นของไทย

ผู้อ่านหลายท่านของ techsauce อาจเป็นทั้งผู้ใช้ทั่วไป หรือทำธุรกิจ SME อยู่ หลายท่านอาจกำลังมองหาว่ามีซอฟแวร์อะไรบ้าง ที่เข้ามาช่วยจัดการให้การทำงานต่างๆ ของเราง่ายขึ้น และแยกหมวดหม...