จากปัญหาฝุ่นละอองพิษที่กำลังจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หลากหลายองค์กรเริ่มออกมาประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ LINE  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเรื่องแนวทางในการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง

ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสูงและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึวแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะฝุ่นในอากาศสูงดังกล่าว

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือ จำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. ได้

ธนาคารกรุงไทยออกประกาศแนวทางพนักงานตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการนั้น ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพและการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการร์ เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถหยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้การอนุญาตของพนักงาน ต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจธนาคาร และขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของพนักงานเป็นผู้พิจารณา โดยธนาคารกำหนดให้ลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารธนชาต ห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ออกประกาศให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากฝุ่นพิษทำงานที่บ้านได้ ถึง 5 กุมภาพันธ์นี้

คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศสูง สืบเนื่องจากสภาวะอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นพิษมากขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพนั้น ทางธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยง ได้แก่

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ อันเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฎิบัติงานที่บ้าน หรือพักอาศัยได้ (work at home) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อนุญาติให้พนักงานที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่นหรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลที่บ้าน สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป โดยอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแต่ละต้นสาขา

ธนาคารออมสินประกาศว่าหลังจากที่ธนาคารพิจารณาเห็นควรว่าพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) หรือผู้ที่มีบุตรต้องดูแลเนื่องจากการปิดสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

LINE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ ท่ามกลางสภาวะปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่นับวันได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว LINE ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร ประกาศออกนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มมลพิษทางอากาศด้วยการลดการเดินทางเข้าทำงานของพนักงานให้น้อยลง และป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

โดย LINE จะเริ่มทดลองใช้นโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พนักงานสามารถขออนุญาตต่อหัวหน้าทีมเพื่อทำงานที่บ้านได้ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยหลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม

RELATED ARTICLE

Responsive image

Lean เพื่อไปต่อ! ช่อง3 เตรียดลดพนักงานอีกระลอก ด้วยโครงการ สมัครใจลาออก เริ่มปลาย ก.พ.นี้

Lean เพื่อไปต่อ! ช่อง3 เตรียดลดพนักงานอีกระลอก ด้วยโครงการ สมัครใจลาออก เริ่มปลาย ก.พ.นี้...

Responsive image

AIS ประกาศแผนหลังประมูลคลื่น 5G พร้อมเดินหน้าทดสอบการใช้งานบนเครือข่ายจริง

หลังคว้าคลื่น 5G จากการประมูลครบทั้ง 3 ย่านความถี่ 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชั้นนำอย่าง AIS ก็พร้อมนำ 5G พลิกโฉมการยกระดับประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยการท...

Responsive image

LINE จัดงาน LINE NEXPLOSION 2020 เตรียมบุกตลาดคอนเทนต์ทั่วอาเซียนด้วย LINE TV และ LINE TODAY

LINE ประเทศไทย จัดงาน “LINE NEXPLOSION 2020” แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ออนไลน์ทั้ง LINE TV ที่เป็นแฟลตฟอร์มวีดีโอออนไลน์ และ LINE TODAY เป็นแพลตฟอร์มสําหรับข้อมูลข...