สรุปมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลกระทบ COVID-19 | Techsauce

สรุปมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลกระทบ COVID-19

คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังประกาศมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศครั้งนี้เป็นมาตรการระยะที่ 2 หลังจากที่ประกาศระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นมาตรการสำหรับภาคประชาชน ที่เน้นเพิ่มสภาพคล่อง และธุรกิจที่เน้นการผ่อนผันทางภาษีเพื่อลดผลกระทบจากสภาพที่ต้องหยุดกิจการ

มาตรการภาคประชาชน

1. มาตรการเพิ่มสภาพคล่องภาคประชาชน

 • สนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 3 เดือน 
 • ปล่อยกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยง 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมีหลักประกัน 
 • ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีหลักประกัน
 • สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

2. ลดภาระ

 • กรมสรรพากรยืดเวลารับยื่นแบบและชำระภาษีรายได้บุคคลไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมเตรียมเร่งคืนภาษี 
 • ประกาศเพิ่มหักลดหย่อยเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาท 
 • ยกเว้นภาษีรายได้กลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวกับ COVID-19

นอกจากนี้ เตรียมหารือกับสถาบันการเงิน หาแนวทางป้องกันการยึดทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเกิดการแพร่ระบาด

3. ฝึกอบรม สอนทักษะอาชีพ ผ่านเครือข่ายต่างๆ อย่างมูลนิธิในโครงการพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัยนวัตกรรม


สำหรับมาตรการเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คาดว่าประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้ (28 มีนาคม 2563) ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน ขัอมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนายจ้าง หลังจากนั้นจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผู้กับเลขประจำตัวประชาชน และโอนเข้าบัญชีธนาคาร

มาตรการเพื่อผู้ประกอบการและธุรกิจ

1. สภาพคล่อง ปล่อยสินเชื่อรายย่อยรายละ 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ 2 ปี แรก วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank

2. ลดภาระ ยืดการเสียภาษีประเภทต่างๆ 

 • ภาษีนิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 เลื่อนไปยื่นภายใน สิงหาคม 2563 ภ.ง.ด. 51 เลื่อนไปยื่นภายใน กันยายน 2563
 • ภาษีสรรพากรทุกประเภท เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบชำระออกไป 1 เดือน
 • ภาษีสรรพสามิต กิจการสถานบริการ เลื่อนออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ให้เสียภาษี 15 กรกฎาคม 2563
 • ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการกิจการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เลื่อนการชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีระยะเวลา 3 เดือน
 • ยกเว้นอากรนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน หรือราวเดือนกันยายน 2563 
 • ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ Non-Bank เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล หรือเช่าซื้อ ภายใน 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft เปิดตัว Paint Cocreator ใช้ AI สร้างภาพผ่านโปรแกรมในตำนาน

Microsoft เปิดตัว Paint Cocreator โมเดลสร้างรูป AI จากการเขียน Prompt เจนรูปภาพที่หลากหลายและสมจริง ไม่ว่าอยากจะวาดมังกร ยูนิคอร์น หรืออะไรก็ตาม Cocreator จะช่วยปลดปล่อยความคิดสร้า...

Responsive image

ริชาร์ด เทง ซีอีโอใหม่ Binance เผยวิสัยทัศน์พร้อมรับความท้าทายใหม่โลกคริปโต

Binance ดัน ริชาร์ด เทง นั่งเก้าอี้ผู้บริหารคนใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทางการเงินและการกำกับดูแลกฎระเบียบที่มีมานานกว่า 3 ทศวรรษ พร้อมพาธุรกิจรับมือกับความท้าทายทุก...

Responsive image

Amazon เปิดตัว Titan Image Generator AI เจนภาพจากข้อความ เจาะกลุ่มผู้ใช้ระดับองค์กร

Amazon เปิดตัว Titan Image Generator โมเดลเจนภาพ AI จากการเขียน Prompt เตรียมเจาะกลุ่มผู้ใช้งานในระดับองค์กร...