คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังประกาศมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศครั้งนี้เป็นมาตรการระยะที่ 2 หลังจากที่ประกาศระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นมาตรการสำหรับภาคประชาชน ที่เน้นเพิ่มสภาพคล่อง และธุรกิจที่เน้นการผ่อนผันทางภาษีเพื่อลดผลกระทบจากสภาพที่ต้องหยุดกิจการ

มาตรการภาคประชาชน

1. มาตรการเพิ่มสภาพคล่องภาคประชาชน

 • สนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 3 เดือน 
 • ปล่อยกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยง 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมีหลักประกัน 
 • ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีหลักประกัน
 • สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

2. ลดภาระ

 • กรมสรรพากรยืดเวลารับยื่นแบบและชำระภาษีรายได้บุคคลไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมเตรียมเร่งคืนภาษี 
 • ประกาศเพิ่มหักลดหย่อยเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาท 
 • ยกเว้นภาษีรายได้กลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวกับ COVID-19

นอกจากนี้ เตรียมหารือกับสถาบันการเงิน หาแนวทางป้องกันการยึดทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเกิดการแพร่ระบาด

3. ฝึกอบรม สอนทักษะอาชีพ ผ่านเครือข่ายต่างๆ อย่างมูลนิธิในโครงการพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัยนวัตกรรม


สำหรับมาตรการเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คาดว่าประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้ (28 มีนาคม 2563) ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน ขัอมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนายจ้าง หลังจากนั้นจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผู้กับเลขประจำตัวประชาชน และโอนเข้าบัญชีธนาคาร

มาตรการเพื่อผู้ประกอบการและธุรกิจ

1. สภาพคล่อง ปล่อยสินเชื่อรายย่อยรายละ 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ 2 ปี แรก วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank

2. ลดภาระ ยืดการเสียภาษีประเภทต่างๆ 

 • ภาษีนิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 เลื่อนไปยื่นภายใน สิงหาคม 2563 ภ.ง.ด. 51 เลื่อนไปยื่นภายใน กันยายน 2563
 • ภาษีสรรพากรทุกประเภท เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบชำระออกไป 1 เดือน
 • ภาษีสรรพสามิต กิจการสถานบริการ เลื่อนออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ให้เสียภาษี 15 กรกฎาคม 2563
 • ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการกิจการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เลื่อนการชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีระยะเวลา 3 เดือน
 • ยกเว้นอากรนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน หรือราวเดือนกันยายน 2563 
 • ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ Non-Bank เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล หรือเช่าซื้อ ภายใน 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


RELATED ARTICLE

Responsive image

ปรับเข็มทิศให้กับ 'กลยุทธ์การเงิน' ภายใต้วิกฤติ COVID-19 กับ 'สุวภา ยิ่งเจริญ'

Techsauce ได้รับเกียรติจากคุณสุวภา เจริญยิ่ง อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ “กลยุทธ์การเงินสู้วิกฤติ COVID-19” ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน...

Responsive image

SCB EIC ชี้ธุรกิจเลิกเยอะกว่าจัดตั้ง ชี้อาจเกิดเศรษฐกิจซบเซาแต่ยังมีโอกาสโต

SCB EIC รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจช่วงต้นปี 2563 ชี้มีจำนวนธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งลดลง ชี้สัญญาณเศรษฐกิจซบเซา โดยสงครามการค้าและ COVID...

Responsive image

รวม มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย ช่วง COVID-19 แพร่ระบาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เผยแพร่ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ...