LATEST IN Thai Government

สรุปมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลกระทบ COVID-19

กระทรวงการคลังประกาศมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศครั้งนี้เป็นมาตรการระยะที่ 2 หลังจากที่ประกาศระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 มีน...

รัฐบาลใหม่พร้อมผลักดัน Airbnb และที่พักให้เช่าระยะสั้น เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

Airbnb แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ยินดีพร้อมประสานความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ไทย หลังรมว.ท่องเที่ยวฯ คนใหม่เตรียมผลักดันที่พักให้เช่าระยะสั้นในไทยให้ชัดเจน หวังสนับสนุนอุตสาหกรรมการท...

JOB