Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thai Government

ครม.ไฟเขียวแพคเกจ EV ลดภาษีนำเข้า-สรรพสามิต พร้อมให้เงินอุดหนุนอีก 70,000 - 150,000 บาทต่อคัน

ครม.ไฟเขียวแพคเกจ EV ลดภาษีนำเข้าสูงสุด 40% รวมทั้งลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0% พร้อมให้เงินอุดหนุนอีก 70,000 - 150,000 บาทต่อคัน โดยการส่งเสริมในครั้งนี้จ...

นายจ้างเช็คด่วน ประกันสังคม ให้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงาน

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นชอบว่าจะเพิ่มกลุ่มคนทำงานที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมด 16 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปในการฉีดวัคซีนโควิด-19...

สรุปมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลกระทบ COVID-19

กระทรวงการคลังประกาศมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศครั้งนี้เป็นมาตรการระยะที่ 2 หลังจากที่ประกาศระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 มีน...

รัฐบาลใหม่พร้อมผลักดัน Airbnb และที่พักให้เช่าระยะสั้น เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

Airbnb แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ยินดีพร้อมประสานความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ไทย หลังรมว.ท่องเที่ยวฯ คนใหม่เตรียมผลักดันที่พักให้เช่าระยะสั้นในไทยให้ชัดเจน หวังสนับสนุนอุตสาหกรรมการท...