เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ. ทำเนียบรัฐบาล นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ พศ. 2564 - 2570 ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพคน ผลิตกำลังคนสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสหกรรมตามยุทธศาสตร์รัฐบาล การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง งานวิจัยเพื่อผลิตทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยน.ส.รัชดากล่าว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย งบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภาระกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถีงงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

2. กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 1 หมื่นล้านบาทโดยใช้การบริหารงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) และเป็นการอุดหนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกระทรวงการอุดมศึกษาฯมีคณะกรรมการพิจาณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษาทำหน้าที่พิจารณาคำของบประมาณ

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีลนี้ไม่ง่าย ผบห.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่รู้เรื่องที่  BDMS จะฮุบมาก่อน เตรียมหารือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อม...

Responsive image

Bob Iger เตรียมลาออกจาก CEO ดิสนีย์ พร้อมทิ้งบทเรียนการเป็นผู้นำ

Bob Iger ได้ออกมาประกาศถึงการลาออกและเเผนลงจากตำแหน่งซึ่งสัญญาของเขากับบริษัทจะสิ้นสุดในปี 2021 แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียการออกจากตำเเหน่งแต่คือเหตุผลของออกจากตำแหน่ง CEO ของ Dis...

Responsive image

AP พลิกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ฝ่าคลื่น Disruption มุ่งปั้นคน ต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

AP Thailand ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย พลิกโฉมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร ตั้งเป้าหมาย “EMPOWER LIVING” พร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตพัฒนาโครงการเจาะตลาดต่างจังหวัด หลังสิน...