ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ | Techsauce

ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ. ทำเนียบรัฐบาล นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ พศ. 2564 - 2570 ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพคน ผลิตกำลังคนสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสหกรรมตามยุทธศาสตร์รัฐบาล การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง งานวิจัยเพื่อผลิตทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยน.ส.รัชดากล่าว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย งบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภาระกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถีงงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

2. กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 1 หมื่นล้านบาทโดยใช้การบริหารงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) และเป็นการอุดหนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกระทรวงการอุดมศึกษาฯมีคณะกรรมการพิจาณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษาทำหน้าที่พิจารณาคำของบประมาณ

RELATED ARTICLE

Responsive image

CYBER ELITE จับมือ IBM เสริมแกร่งพร้อมให้บริการ CSOC มุ่งเป้าขยายตลาดสู่อาเซียน

CYBER ELITE จับมือ IBM ยกระดับการป้องกันภัยคุมคามโลกไซเบอร์ พร้อมให้บริการ CSOC ตั้งเป้าหมายลูกค้าตั้งแต่ระดับ SMB ถึง ระดับ Enterprise มั่นใจส่วนแบ่งตลาด 30% ขึ้นอันดับ 1 ผู้ให้บ...

Responsive image

Panasonic-Nikon ประกาศหยุดพัฒนากล้องคอมแพ็ค หลังตลาดทั่วโลกลดลงถึง 97%

Panasonic Holding และ Nikon ผู้ผลิตกล้องในญี่ปุ่นเจ้าใหญ่ดั้งเดิมประกาศเตรียมหยุดการพัฒนากล้องดิจิทัลคอมแพ็คขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากล้อง Mirrorless ระดับไฮเ...

Responsive image

Tesla ลงนามมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ซื้อ 'แร่นิกเกิล' จากอินโดนีเซีย

Tesla ลงนามสัญญามูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ในระยะเวลา 5 ปี ซื้อแร่นิกเกิลจากบริษัทแปรรูปในอินโดนีเซียที่ปฏิบัติการนอกเมืองโมโรวาลีบนเกาะสุลาเวสี เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตแบตเต...