สมาคมผู้ค้าปลีกยื่นอุทธรณ์กรณีตัวแทน VAT Refund สรรพากรแจงผู้สมัครยื่นจุดคืนภาษีเกิน | Techsauce

สมาคมผู้ค้าปลีกยื่นอุทธรณ์กรณีตัวแทน VAT Refund สรรพากรแจงผู้สมัครยื่นจุดคืนภาษีเกิน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ประกาศตั้ง 7-Eleven เป็นตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย เริ่มทดลองใน 3 จุด ระยะเวลา 6 เดือน ต่อมาสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัท VAT Refund Center (Thailand) ตั้งคำถามทำไมตั้งได้แค่เจ้าเดียวและทำไมตั้งได้แค่ 3 จุด ระบุเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป ด้านสรรพากรแจงเปิดกว้างรับทุกราย แต่ผู้สมัคร 2 ราย ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด Photo: กระทรวงการคลัง

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรได้มีการเปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ตั้งแต่วันที่ 7-17 กันยายน 2561 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ประกาศตั้ง 7-Eleven เป็นตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย เริ่มทดลองใน 3 สาขา ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทร่วมทุนอย่าง บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด“ นำโดยนายวรวุฒิ อุ่นใจ ในฐานะประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมค้าปลีกไทย ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประกาศผลผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ได้ตั้งคำถามถึงกรมสรรพากรว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการ Downtown VAT Refund for Tourists ที่เอกชนนำร่องโครงการดังกล่าวเพื่อลดความแออัดในการคืนภาษีที่สนามบิน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคืนภาษีได้ตั้งแต่ที่ห้างค้าปลีก หลังจากนั้นก็จะนำเงินมาซื้อสินค้าต่อ

เราไม่ได้มีปัญหาต่อการที่ร้านสะดวกซื้อได้รับสิทธิ์ เพียงแต่ต้องการตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นรายเดียว และทำไมต้องแค่ 3 จุด และเลือกจากอะไร การมีหลายจุดคืนภาษียิ่งดีต่อระบบ เพราะยิ่งช่วยกันกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และอีกอย่างเป็นการลงทุนของภาคเอกชนเองทั้งนั้น  ซึ่งหลังจากนี้เราเตรียมยื่นอุทธรณ์ คุณวรวุฒิ กล่าว

ก่อนยื่นอุทธรณ์ สมาคมฯ เตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการทุกรายเพื่อปรับเงื่อนไข หากกรมสรรพากรยังคงเงื่อนไขการตั้งจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เพียง 3 จุด สำหรับเหตุผลที่ทางกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ ยื่นเสนอตั้งจุดคืนภาษี 5 จุด ในครั้งแรก เป็นการเข้าใจผิด เพราะทางกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ เป็นการรวมนิติบุคคลถึง 4 ราย

กรมสรรพากรแจงเปิดกว้างรับตัวแทน แต่ผู้สมัครไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ล่าสุดกรมสรรพากรชี้แจงว่า การพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมสรรพากรได้เปิดกว้างให้กับผู้สมัครทุกรายที่มีความสนใจและผ่าน การคัดเลือกตามเกณฑ์ของประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติข้างต้นเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนขอคืนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาจํานวน 3 ราย ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการพิจารณาแต่ละรายแยกจากกัน และหากรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติ จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

แต่เนื่องจากมีผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 2 ราย รายที่ 1 ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เพราะ ไม่ได้ยื่นคําขออนุมัติตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีฯ และกําหนดจุดบริการเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ไว้ 3 แห่ง โดยยื่นมาจํานวน 5 แห่ง ส่วนรายที่ 2 ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เนื่องจากมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการเป็นตัวแทนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังชี้แจงว่าได้กําหนดจุดให้บริการเพียง 3 จุดต่อราย เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทดลองใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ซึ่งกรมต้องดําเนินการพิจารณาประเมินผล ควบคุม ติดตาม ความสําเร็จของโครงการอีกครั้งหนึ่ง

"ขอเรียนยืนยันว่า การพิจารณาคัดเลือกรายผู้ให้บริการฯ เป็นไปตามขั้นตอนตาม ประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) และแนวปฏิบัติทุกประการ และมีการใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันในทุกราย จึงมีความโปร่งใส และมิได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มธุรกิจใด" กรมสรรพากร กล่าว

โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากรภายใน 15 วัน ซึ่งทางกรมฯ มีเวลาพิจารณา 30 วัน ถ้าเห็นด้วยก็จะเปิดให้ยื่นหลักฐานใหม่อีกรอบ แต่หากไม่เห็นด้วยก็จะส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 90 วัน

อ้างอิงข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ, CH7NEWS และ โพสต์ทูเดย์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Scarlett Johansson ร้อง OpenAI ให้ลบเสียงที่คล้ายเสียงเธอออกจาก ChatGPT

Scarlett Johansson นักแสดงหญิงผู้รับบท Black Widow ร้อง OpenAI หลังพบว่า ChatGPT ใช้เสียงที่ดูคล้ายเสียงเธอ ด้าน OpenAI โต้กลับไม่เป็นความจริง...

Responsive image

OpenAI ส่อแววดราม่า หลังนักวิจัยมือทอง ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก เกิดอะไรขึ้นภายใน ?

ส่อแววเกิดดราม่าใน OpenAI อีกครั้ง ! หลังการเปิดตัว GPT-4o เพียงแค่ 1 วัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Ilya Sutskever ก็ลาออกจากบริษัท และล่าสุด Jan Leike นักวิจัยคนสำคัญของ OpenAI ก็...

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...