LATEST IN VAT

สมาคมผู้ค้าปลีกยื่นอุทธรณ์กรณีตัวแทน VAT Refund สรรพากรแจงผู้สมัครยื่นจุดคืนภาษีเกิน

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรได้มีการเปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ตั้งแต่วันที่ 7-17 กันยายน 2561 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ปร...

JOB