TRUE-DTAC ควบรวมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้ชื่อใหม่เป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่อแถลง 2 มี.ค. นี้ | Techsauce

TRUE-DTAC ควบรวมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้ชื่อใหม่เป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่อแถลง 2 มี.ค. นี้

จากประเด็น TRUE-DTAC ควบรวมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้ชื่อใหม่เป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่อแถลง 2 มี.ค. นี้ ซึ่งทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจดทะเบียนการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

TRUE-DTAC

โดยตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ชื่อก่อนการควบบริษัท) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“dtac”) ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac (“การควบบริษัท”) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดภายใต้มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่านายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ส่งผลให้บริษัทฯ และ dtac หมดสภาพจาก การเป็นนิติบุคคล โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท กล่าวคือ "บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)" ได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ dtac ทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย เป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหม่ได้มีมติแต่งตั้ง คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็น ประธานคณะผู้บริหาร และคุณชารัด เมห์โรทรา เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ "Better Together" ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นี้ เวลา 13.00 น.

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB 10X ผนึกกำลัง VISTEC ศึกษาและพัฒนา “WangChanGLM” โมเดล AI ภาษาไทยเพื่อคนไทยทุกคน

SCB 10X จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ศึกษาและพัฒนา WangChanGLM โมเดลภาษาที่เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและสามารถรองรับภาษาอื่นๆ ได้ในรูปแบบ Generative AI และ Large Language Model...

Responsive image

สรุปคาดการณ์งาน WWDC 2023 มีอะไรน่าสนใจบ้าง

คาดการณ์งานประชุมครั้งใหญ่ Worldwide Developers Conference 2023 ของ Apple ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน ที่ Apple Park คูเปอร์ติโน แคลิฟอเนียร์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน ...

Responsive image

Google Flood Hub ระบบ AI พยากรณ์น้ำท่วม ทำนายล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน เปิดให้ใช้แล้วในไทย

Google ขยายเขตพื้นที่ให้บริการระบบพยากรณ์น้ำท่วม Flood Hub ถึง 80 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน...