Twitter เตรียมปิด Vine Startup ที่ซื้อกิจการมาได้ 4 ปี เพราะสู้ Instagram และ Snapchat ไม่ไหว | Techsauce
Contact us
1

Twitter เตรียมปิด Vine Startup ที่ซื้อกิจการมาได้ 4 ปี เพราะสู้ Instagram และ Snapchat ไม่ไหว1 min read

Posted by
Posted date ตุลาคม 28, 2016

ช่วงนี้ข่าว Twitter เรียกว่ามาแทบไม่ขาดสาย แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องการปิดบริการที่ Twitter ได้ซื้อเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาบริษัทเมื่อ 4 ปีก่อน นั่นคือ Vine โดยในขณะนั้นมีรายงานว่าซื้อมาที่มูลค่าราวๆ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เลยทีเดียว

rip-vine-hed-2016

Twitter กล่าวว่า จะยังไม่ลบคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นบนนั้น และยังคงให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ออนไลน์ได้ เพราะยังมองว่าคอนเทนต์เหล่านั้นยังคงมีประโยชน์อยู่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทาง Twitter จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่จะไม่ให้มีการอัพโหลดคอนเทนต์ใหม่ๆ เข้าไป

ปัจจุบัน Vine มีปริมาณผู้ใช้กว่า 200 ล้านคน/เดือน แม้วีดีโอจะเป็นคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการแข่งขันที่สูงจากทั้ง Instagram เอง Snapchat เองที่จับตลาด Gen Y และ Gen Z ในขณะที่ฟากของ Facebook ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ ส่วนฟากของ Twitter กำลังอยู่ช่วงรัดเข็มขัดจากสถานการณ์ถดถอยที่ผ่านๆ มา การดูแล Vine โดยเฉพาะคอนเทนต์ด้านวีดีโอที่น่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บคอนเทนต์เอาไว้นั้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ว่าแล้วก็มี Tweet ที่ออกมาจากผู้ก่อตั้ง Vine แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆ แต่ได้ใจความคือ….อย่าขายบริษัทของคุณ!

vine_founder_tweet

ที่มา adweek

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe