รัฐบาลเวียดนามมีแผนเตรียมตั้งกองทุนสนับสนุน Startup โดยร่วมลงทุนกับ Venture Capital จากภาคเอกชน | Techsauce
Contact us
1

รัฐบาลเวียดนามมีแผนเตรียมตั้งกองทุนสนับสนุน Startup โดยร่วมลงทุนกับ Venture Capital จากภาคเอกชน1 min read

Posted by
Posted date กันยายน 22, 2016

รัฐบาลเวียดนามเตรียมนำเสนอกองทุน Venture Capital Fund มุ่งเป้าลงทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศเป็นการร่วมลงทุน (co-invest) กับ Venture Capital  เอกชน  Dang Huy Dong รัฐมนตรีช่วยด้านการลงทุนกล่าวที่งาน  FPT Corporation ซึ่งเป็นงานที่จัดโดย Hanoi City People’s Committee ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลช่วงวันพุธที่ผ่านมา

Vietnam

“สิ่งที่เราขาดใน Ecosystem ทุกวันนี้คือการรับรู้การมีอยู่ของนักลงทุนแบบ Angel Investors และ Venture Capital Fund ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพ เขาแนะนำว่ากฎหมายควรจะทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนนั้นจะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ แทนที่จะระดมทุนเพื่อจุดประสงค์อื่น การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพ ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า ทุนที่เสนอให้จากภาครัฐบาลจะเป็นเพียงก้าวแรกในการกระตุ้นความสนใจจากสังคมมาสู่การลงทุน เมื่อใดที่สังคมรู้บทบาทและประสิทธิภาพของการลงทุนแล้ว รัฐบาลก็จะไม่ต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกับการลงทุนเอง” ขณะที่ยังอยู่ในช่วงการวางแผน Dong  กล่าวว่าเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐฯ จะไม่ได้ลงทุนเพียรายเดียว โดยภาครัฐลงทุนที่ระดับ Early Stage สูงสุดที่ 30% และ 70% มาจากภาคเอกชน

เวียดนามมุ่งเป้าเป็น Startup Nation ในปี 2020 หรืออีก 4  ปีข้างหน้า ทาง Dong ยังเผยอีกว่ารูปแบบของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นแตกต่างกับบริษัทที่ออกในตลาดหุ้น การเข้าถึงแหล่งทุนก็แตกต่างกัน ปัจจุบันนักลงทุนที่เป็น Venture Capital มีความสนใจในตลาดเวียดนามหลายราย อาทิ Cyberagent Ventures, IDG Ventures, 500 Startups และผู้เล่นในประเทศอย่าง FPT Ventures และ Seedcom ส่วนใหญ่ยังไม่มีสำนักงานในเวียดนาม โดยจำนวนของกองทุนที่สนใจลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความลังเลใจในความไม่แน่นอนของประเทศเช่นกัน

ที่มา: DealStreetAsia

ความเห็นกองบรรณาธิการ

ใครที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพจะทราบดีว่า ecosystem ของสตาร์ทอัพนั้นเติบโตมาก่อนหน้าเราแล้ว มีสตาร์ทอัพหลายรายที่มีชื่อเสียง อาทิ VNG, Momo แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้ขยาย (Scale) ออกไปต่างประเทศ ข่าวการสนับสนุน Ecosystem โดยภาครัฐฯ มีมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่บ้านเราจะกลายเป็นกระแสระดับชาติในเวลานี้ ปัจจุบันภาครัฐของไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนเร่งแก้กฎหมายเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพหลายส่วน  อาทิ

  1. เปิดช่องให้สตาร์ทอัพสามารถแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพได้
  2. สามารถทยอยให้หุ้นแก่พนักงานของสตาร์ทอัพได้
  3. ให้พนักงานมีสิทธิ์ซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดได้
  4. สามารถแก้ไขสิทธิ์ในหุ้นบุริมสิทธิ์โดยใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ (จากปัจจุบันที่ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ไม่เปิดให้แก้ไข)
    รวมถึงการลดหย่อยภาษี Capital Gain Tax และผลักดันให้มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe