การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านนี้อยู่เสมอ แต่คำถามคือ การปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไร นวัตกรรมใหม่ๆ จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องการศึกษา ใน Episode เราจะมาหาคลายข้อสงสัยกันด้วยแนวทางของ Future Study กับคุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต, FutureTales Lab by MQDC

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

Education Disruption ครูจะปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Techsauce ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers : คุณค่าของครู”  โดยในครั้งนี้ คุณอรนุ...

Responsive image

Future Study และการชี้ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

อนาคตศึกษา เป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ซึ่งศาสตร์นี้มีความเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่ทราบกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่าง สิ่งแวดล้อม อ...

Responsive image

Startup ด้านการศึกษา หนึ่งในธุรกิจที่มาแรงในยามวิกฤตโคโรน่า

วิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายภาคส่วน ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก ภาคการศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในยามวิกฤตเช่นนี้ เราเชื่อว่า EdTech จะเข้ามามีบทบาทส...