LATEST IN FutureTales Lab

Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให...

Future Study และการชี้ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

อนาคตศึกษา เป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ซึ่งศาสตร์นี้มีความเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่ทราบกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่าง สิ่งแวดล้อม อ...

FutureTales เผย 10 New Normal ของคนไทย หลังพ้นวิกฤต COVID-19

FutureTales Lab by MQDC เผยผลการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

JOB