Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN futuretales-lab

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...

FutureTales Lab ผนึกคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เผย 3 มุมมองใหม่ Future of Work

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC ได้วิเคราะห์และคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตการทำงาน (Future of Work) ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่...

NIA – FutureTales Lab เปิดตัว Podcast คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030 พร้อมหาทางออกด้วยนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลง

FutureTales Lab เปิดตัวพอดแคสต์ “Futures MEME อนาคตต้องรู้” ภายใต้การดำเนินโครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิ...

Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให...

Future Study และการชี้ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

อนาคตศึกษา เป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ซึ่งศาสตร์นี้มีความเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่ทราบกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่าง สิ่งแวดล้อม อ...

FutureTales เผย 10 New Normal ของคนไทย หลังพ้นวิกฤต COVID-19

FutureTales Lab by MQDC เผยผลการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...