Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN futuretales-lab

5 ภาพอนาคตสังคมไทย น่าห่วงแค่ไหน? ดูได้จากงานวิจัย Futures of Health and Wellness in Thailand 2033

เปิดตัว 'อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)' งานวิจัยจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน เพื่อฉายภาพที่เป็นไปได้ในอนาคตของสังคมไทย โ...

Urban Hazard Studio ฮับส่องข้อมูลน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และโอกาสที่จะเกิด 'ฝนร้อยปี'

'Urban Hazard Studio' แพลตฟอร์มข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ควรรู้ เพราะช่วยในการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ เช่น คาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนโอกาสเกิด ‘ฝนร้อยป...

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...

FutureTales Lab ผนึกคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เผย 3 มุมมองใหม่ Future of Work

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC ได้วิเคราะห์และคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตการทำงาน (Future of Work) ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่...

NIA – FutureTales Lab เปิดตัว Podcast คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030 พร้อมหาทางออกด้วยนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลง

FutureTales Lab เปิดตัวพอดแคสต์ “Futures MEME อนาคตต้องรู้” ภายใต้การดำเนินโครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิ...

Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให...

Future Study และการชี้ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

อนาคตศึกษา เป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ซึ่งศาสตร์นี้มีความเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่ทราบกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่าง สิ่งแวดล้อม อ...

FutureTales เผย 10 New Normal ของคนไทย หลังพ้นวิกฤต COVID-19

FutureTales Lab by MQDC เผยผลการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...