Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Learning

4 เทรนด์การเรียนรู้บนโลกยุคใหม่ เดินหน้าอย่างไรให้คว้าโอกาสได้ก่อนใคร

เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นเร่งกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เรียกได้ว่าเป็นดิสรัปชันลูกใหม่ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ภาพการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิต...

Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให...

ถอดบทเรียน การเรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตนเองไม่ให้ไม่ตกขบวน

แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริหารหลายท่านไม่เคยหยุดพัฒนาและยังสามารถที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก...