เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able | Techsauce

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Ableปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำการตลาด นอกจากนี้ หลายองค์กรอาจลืมไปว่า ข้อมูลพนักงาน ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

การจัดการกฎหมาย PDPA อย่างถูกต้องจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจต้องปรับการทำงานในองค์กร ชวนรับฟัง Techsauce Podcast ในตอน เข้าใจการปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

กับคุณภากร เสร็จสวัสดิ์ Head of Strategic Product บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ที่จะมาเล่าประสบการณ์และความรู้ในแบบที่เข้าใจง่ายและตรงกับการนำไปใช้ในธุรกิจ

ติดตามรับฟัง Podcast ได้ที่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...