Agoda ผสาน API เข้ากับแอปพลิเคชัน Thailand Pass เพิ่มประสิทธิภาพการอัพโหลดข้อมูลจองห้องพัก | Techsauce

Agoda ผสาน API เข้ากับแอปพลิเคชัน Thailand Pass เพิ่มประสิทธิภาพการอัพโหลดข้อมูลจองห้องพัก

Agoda เดินหน้าสนับสนุนกรมการกงสุลไทย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอัพโหลดข้อมูลการจองห้องพักบนพอร์ทัลแอปพลิเคชัน Thailand Pass

Agoda ผสาน API เข้ากับแอปพลิเคชัน Thailand Pass เพิ่มประสิทธิภาพการอัพโหลดข้อมูลจองห้องพัก

โดย อโกด้า (Agoda) จะอยู่ในรายชื่อตัวเลือกการจองห้องพักทั้งหมด ซึ่งสามารถกดเลือกได้ในหน้าเว็บสำหรับสมัคร Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/) เมื่อผู้สมัครเลือก ‘อโกด้า’ และป้อนหมายเลขการจองห้องพัก (booking ID) แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดมากรอกใส่แบบฟอร์มใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวทันที ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล แล้วตรวจสอบด้วยตนเอง ช่วยลดความผิดพลาดและความล่าช้า

ซึ่งอโกด้ากำลังทำงานร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยีระบบพิสูจน์ และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (self-sovereign identity) ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนา Thailand Pass ในนามของรัฐบาลไทย ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับลูกค้าอโกด้าที่เดินทางมาประเทศไทย

* โดย API (ย่อมาจาก application programming platform) คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึง และอัพเดทข้อมูลนั้น ๆ ได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้

RELATED ARTICLE

Responsive image

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ เป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เสริมความแข็งแกร่งของคณะทำงานเพิ่มเติม และมีแผ...

Responsive image

The Nation และพันธมิตร จัดใหญ่ สัมมนาเปิดโลกเมตาเวิร์สและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ครบทุกหัวข้อ ตอบโจทย์ทุกประเด็นในงาน Thailand Metaverse Expo 2022

Nation Group โดย The Nation ร่วมกับพันธมิตร “Block Mountain” ผู้จัดมหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และบริษัท Metaverse XR เทค-สตาร์ทอัพชั้นนำ...

Responsive image

มูลนิธิชัยพัฒนา-DTAC-NECTEC ลงนาม MOU วิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G, IoT และ Machine learning

มูลนิธิชัยพัฒนา DTAC และ NECTEC ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพั...