รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร”  ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 – 20,000 ราย ในสิ้นปีนี้ พร้อมเดินหน้าดึงเทคโนโลยี  Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก  

เปิดเผยว่า ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุ ภาคเกษตรมีการจ้างงานสูงถึงกว่า 30% ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุม 6.4 ล้านครัวเรือน แต่กลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียง 10% มีอัตราการเติบโตช้าและเปราะบางสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ และยังเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลก หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศ โดยปัญหาสำคัญหนึ่งจากปัจจัยพื้นฐานการผลิต โดยเฉพาะการปลูกพืชมหาชนที่มีความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินสูง รวมถึงการแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน อีกทั้งราคาสินค้ายังตกต่ำต่อเนื่อง และยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายภาครัฐ

“เมื่อต้นทุนสูงย่อมส่งผลต่อรายได้และกำไรของเกษตรกรให้ปรับตัวลดลง และกระทบต่อไปยังฤดูกาลเพาะปลูกถัดไปให้ไม่มีเงินลงทุน สิ่งแรกที่เขาจะทำคือการกู้หนี้ยืมสินจากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10-20% ต่อเดือน หรือ 120-140% ต่อปี แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะต้องยอมรับว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบนั้นทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้รีคัลท์มองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยด้วยการเป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย” คุณอุกฤษ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รีคัลท์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วประมาณ 100,000 ราย ให้สามารถกรอกข้อมูลแจ้งติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” เมื่อสนใจขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงหนี้นอกระบบของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านอกระบบได้มากขึ้น โดยในปีแรกนี้บริษัทฯ คาดว่าจะทำหน้าที่ตัวกลางในการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์ได้ประมาณ 10,000 – 20,000 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านบาท

นอกจากนี้ คุณอุกฤษ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “รีคัลท์ได้นำเทคโนโลยี Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียม มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ผู้นำชุมชน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพจากพื้นที่เพาะปลูกผ่านดาวเทียม 5 ปีย้อนหลัง มาสร้างเป็น Score ทำคุณผลผลิตและคาดการณ์รายได้ของเกษตรกรรายนั้น มากไปกว่านั้นยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้  (Ability to Repay Loan) ที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำการเพาะปลูก ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น  ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเและลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น”

ด้านคุณศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า จากปัญหาปัจจุบันที่เกษตรกรรายย่อยมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบเพื่อทำการเกษตรได้อย่างจำกัด สุดท้ายเกษตรกรไทยจำนวนมากจึงหันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้น สมหวัง เงินสั่งได้ จึงร่วมมือกับ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด (Ricult) อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” 

“ที่น่าสนใจมากคือแอปพลิเคชันรีคัลท์มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร เช่น การนำแผนภาพดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการเจริญเติบโตของแปลงเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถทราบว่าต้องเติมแร่ธาตุ สารอาหาร หรือปุ๋ยอย่างไร หรือคาดการณ์สภาพอากาศในระหว่างการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนและเตรียมรับมือในระหว่างการเพาะปลูกได้ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของรีคัลท์ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสมัยใหม่จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมาก” คุณศุภชัย กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

พันธบัตรขายหมดใน 99 วินาที! หลังกรุงไทยเปิดระบบให้ซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง

กรุงไทยเปิดระบบซื้อพันธบัตรดิจิทัลผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังวันเเรกและได้สร้างปรากฎการ "ขายหมดภายใน 99 วินาที" เรียกได้ว่าคนเเห่ซื้อกันจนขายไม่ทันเลยทีเดียว...

Responsive image

Facebook เริ่มทดสอบฟีเจอร์ Dating แล้ว

ถึงแม้ว่า Tinder จะเปิดตัวมานานแล้ว แต่ Facebook ก็หวังจะมีแอปที่มีทุกอย่างให้คุณ โดยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในงาน F8 2018 มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งอัน โดยเรียกฟีเจ...

Responsive image

รู้จักกับนอสแอดมินกลุ่ม Facebook! ผมรู้คุณขับ App ที่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพผ่านออนไลน์

สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ภูมิใจ นั่นคือการเป็นหนึ่งในแอดมินของเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ผมรู้คุณขับ App” ที่มีสมาชิกคนขับจากทุกแบรนด์ทั่วกรุงเทพฯ รวมกว่า 6,000 คน ที่มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน...