รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร”  ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 – 20,000 ราย ในสิ้นปีนี้ พร้อมเดินหน้าดึงเทคโนโลยี  Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก  

เปิดเผยว่า ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุ ภาคเกษตรมีการจ้างงานสูงถึงกว่า 30% ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุม 6.4 ล้านครัวเรือน แต่กลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียง 10% มีอัตราการเติบโตช้าและเปราะบางสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ และยังเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลก หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศ โดยปัญหาสำคัญหนึ่งจากปัจจัยพื้นฐานการผลิต โดยเฉพาะการปลูกพืชมหาชนที่มีความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินสูง รวมถึงการแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน อีกทั้งราคาสินค้ายังตกต่ำต่อเนื่อง และยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายภาครัฐ

“เมื่อต้นทุนสูงย่อมส่งผลต่อรายได้และกำไรของเกษตรกรให้ปรับตัวลดลง และกระทบต่อไปยังฤดูกาลเพาะปลูกถัดไปให้ไม่มีเงินลงทุน สิ่งแรกที่เขาจะทำคือการกู้หนี้ยืมสินจากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10-20% ต่อเดือน หรือ 120-140% ต่อปี แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะต้องยอมรับว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบนั้นทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้รีคัลท์มองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยด้วยการเป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย” คุณอุกฤษ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รีคัลท์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วประมาณ 100,000 ราย ให้สามารถกรอกข้อมูลแจ้งติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” เมื่อสนใจขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงหนี้นอกระบบของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านอกระบบได้มากขึ้น โดยในปีแรกนี้บริษัทฯ คาดว่าจะทำหน้าที่ตัวกลางในการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์ได้ประมาณ 10,000 – 20,000 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านบาท

นอกจากนี้ คุณอุกฤษ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “รีคัลท์ได้นำเทคโนโลยี Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียม มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ผู้นำชุมชน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพจากพื้นที่เพาะปลูกผ่านดาวเทียม 5 ปีย้อนหลัง มาสร้างเป็น Score ทำคุณผลผลิตและคาดการณ์รายได้ของเกษตรกรรายนั้น มากไปกว่านั้นยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้  (Ability to Repay Loan) ที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำการเพาะปลูก ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น  ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเและลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น”

ด้านคุณศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า จากปัญหาปัจจุบันที่เกษตรกรรายย่อยมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบเพื่อทำการเกษตรได้อย่างจำกัด สุดท้ายเกษตรกรไทยจำนวนมากจึงหันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้น สมหวัง เงินสั่งได้ จึงร่วมมือกับ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด (Ricult) อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” 

“ที่น่าสนใจมากคือแอปพลิเคชันรีคัลท์มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร เช่น การนำแผนภาพดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการเจริญเติบโตของแปลงเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถทราบว่าต้องเติมแร่ธาตุ สารอาหาร หรือปุ๋ยอย่างไร หรือคาดการณ์สภาพอากาศในระหว่างการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนและเตรียมรับมือในระหว่างการเพาะปลูกได้ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของรีคัลท์ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสมัยใหม่จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมาก” คุณศุภชัย กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

IBM ส่ง Watson Assistant for Citizens ใช้ AI ช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ COVID-19

IBM ได้มองเห็นถึงปัญหาการสื่อสารข้อมูลเรื่อง COVID-19 จึงได้มีการพัฒนา IBM Watson Assistant for Citizens เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ให้สามา...

Responsive image

dtac ออกมาตรการดูแลลูกค้าช่วง COVID-19 ให้ชีวิตอยู่บ้านสะดวกสบายไร้กังวลด้วยสิทธิพิเศษ

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศในตอนนี้ dtac จึงมีบริการและความช่วยเหลือหลายอย่างที่อยากจะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตง่ายขึ้นและสะดวกสบายขึ้นแม้เวลาที่อยู่ในบ้าน ทั้งผู้ใช้บริการแบบรายเด...

Responsive image

TCP มอบเครื่องตรวจหาเชื้อ COVID-19 อัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

กลุ่มธุรกิจ TCP ส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค COVID-19 จากบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ มูลค่า 15 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลัง...