AXONS คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ Asian Technology Excellence Awards 2022 ตอกย้ำผู้นำ Agri Tech เบื้องหลังความสำเร็จ ครัวโลก | Techsauce

AXONS คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ Asian Technology Excellence Awards 2022 ตอกย้ำผู้นำ Agri Tech เบื้องหลังความสำเร็จ ครัวโลก

แอ๊กซอน (AXONS) สร้างปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agri Tech)  คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับภูมิภาค “Asian Technology Excellence Awards 2022” ครอบคลุมเทคโนโลยี Mobile ในด้านอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) เทคโนโลยี Enterprise Software สำหรับกลุ่มธุรกิจ (Conglomerates) และเทคโนโลยี Blockchain สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ห่วงโซ่การผลิตอาหารของไทยประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็น“ครัวของโลก” ได้อย่างยั่งยืน   

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วน ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้าน ถือเป็น Agri Tech Company ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารหลายแห่ง อาทิ “ซีพีเอฟ” ซึ่งมีห่วงโซ่การผลิตที่ใหญ่และยาวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   

“การได้รับรางวัล Asian Technology Excellence Awards ถึง 3 รางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน AXONS ทุกคน ที่พิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีของเรา ทำให้อาหารทุกจาน ที่เสิร์ฟไปยังทุกโต๊ะอาหาร ในทุกร้าน และทุกบ้านทั่วโลก เป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพที่ปลอดภัย เชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่นี่เป็นที่ๆ คนรุ่นใหม่ฝีมือดี ใช้เป็นสนามจริงในการประลองฝีมือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เพื่อร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น”  นายสรรเสริญกล่าว 

ทั้งนี้ ทีมงานด้านเทคโนโลยีของ AXONS ทำหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกของบริษัทลูกค้า โดยใช้ Data หรือข้อมูลมหาศาลมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืน  ครอบคลุมการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต การประสานงานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านค้าปลีก โดยสามารถคว้า 3 รางวัลดังกล่าวมาได้จาก 3 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการ Agriculture Platform ด้วยระบบ AXONS- AgriTech หรือ แพลตฟอร์มสำหรับเกษตรกรพืชไร่-พืชสวน ที่ช่วยในการบริหารแปลงปลูกขนาดใหญ่ด้วยภาพถ่ายจากโดรน/ดาวเทียม  สามารถติดตามแปลงปลูกแบบเรียลไทม์  ทั้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน ความชื้น ทิศทางลม และช่วยให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถเช็คราคาพืชผลในท้องตลาดได้ด้วย ที่น่าสนใจคือ การสนับสนุนเครื่องมือในการเพาะปลูกที่จะช่วยลดต้นทุนเกษตรกร ด้วยการจัดหาแหล่งให้เกษตรกรได้แบ่งปันหรือเช่าใช้เครื่องมือทางการเกษตรร่วมกัน

โครงการ Visitor Registration ด้วยระบบ AXONS-VRegist เป็นระบบอัตโนมัติในการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าโรงงาน ตรวจสอบทั้งอุณหภูมิ สุขลักษณะ และสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และติดตามการเข้าออกพื้นที่ของบุคคลภายนอก โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้วย BI Dashboard เพื่อตอบโจทย์การตรวจสอบสุขภาพของแขกผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตั้งแต่ในช่วงโควิด-19 และยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการควบคุมป้องกันโรค และลดความเสี่ยงด้านการระบาดภายในโรงงาน   

โครงการ Traceability หรือแพลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบ AXONS-Trace ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของลูกค้า โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อดูแหล่งผลิตสินค้า แสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนส่ง แสดงคุณค่าโภชนาการ พร้อมเมนูแนะนำสำหรับผู้บริโภค โปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchainที่ปรับแก้ข้อมูลจากแหล่งที่มาไม่ได้ มีความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด  แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดต้นทุนให้คู่ค้า (Suppliers) ที่เดิมใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ขายรายอื่นลงมากกว่า 50% และยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าเชื่อถือเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งด้วย ยกตัวอย่างการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ CPF หนึ่งในลูกค้าสำคัญของ AXONS ซึ่งมีการบ่งบอกถึงการเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน" (Sustainable Product) โดยแสดงให้เห็น มาตรฐาน Carbon Footprint และฉลากลดโลกร้อน (Carbon reduction rating) เป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Carbon Rating ระดับเหรียญทอง)   

อนึ่ง รางวัล Asian Technology Excellence Awards 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยนิตยสารชั้นนำของเอเชีย  “ASIAN BUSINESS REVIEW”  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่องโครงการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด ในแต่ละหมวดหมู่เและอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความเป็นองค์กรผู้นำการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความมีเอกลักษณ์และนวัตกรรม ประสิทธิผลและผลกระทบในเชิงบวกต่อบริษัทและอุตสาหกรรม  รวมทั้งกลยุทธ์ดำเนินโครงการมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้ 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...