Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Food and Agriculture

Techsauce ลงนาม MOU กับพันธมิตร ดัน FARM EXPO 2024 เป็นงานธุรกิจการเกษตรครบวงจรของไทย

Techsauce ลงนาม MOU กับพันธมิตร พร้อมเตรียมจัดงาน FARM EXPO 2024 ขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรไทย...

มอง ‘เกษตรกรรม’ อย่างที่มันเป็น และเหตุผลสำคัญที่ต้องเพิ่ม ‘คนสร้าง AgriTech’

ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นเพราะ 'เทคโนโลยี' ได้อย่างไร มาทำความเข้าใจปัญหาในภาคเกษตร และความสำคัญของการพัฒนา AgriTech หรือ เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่ต้องเริ่มจาก 'คน' ผ่านบทสัมภาษณ์ คุณสรรเ...

AXONS คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ Asian Technology Excellence Awards 2022 ตอกย้ำผู้นำ Agri Tech เบื้องหลังความสำเร็จ ครัวโลก

AXONS สร้างปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agri Tech) คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับภูมิภาค “Asian Technology Excellence Awards 2022” ครอบคลุมเทคโนโลยี Mobile ใน...

หนุ่มสาวจีนที่จบปโทและเอก เริ่มสนใจละทิ้งชีวิตเมืองกลับมาทำเกษตร หวังพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิต

Zheng ชาวมณฑลส่านซี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยเทียนจิน เป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงจำนวนมากที่เลือกที่จะละทิ้งชีวิตในเมืองไปทำงานในภาค...