B Impact Assessment หลักสูตรปรับกลยุทธ์ธุรกิจสร้างเเบรนด์ให้เติบโตคู่กับการพัฒนาสังคมยุคใหม่

B Impact Assessment (BIA) หลักสูตรการเรียนเเนวใหม่ที่มุ่งตอบโจทย์การทำธุรกิจเเบบครบวงจร ถูกออกแบบมารองรับการสร้างและพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่ที่ไม่เหมือนใครที่จะเน้นช่วยพัฒนาองค์กรให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบการเรียนตอบโจทย์การลงมือปฎิบัติ ทางหลักสูตรจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือคอยช่วยให้การศึกษาได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเเนวทางดังนี้

 • สะท้อนตัวตนของนิยามธุรกิจ ที่เป็นมากกว่ากำไร
 • สร้างจุดยืนและเเบรนด์ ที่สังคมร่วมลุกขึ้นมาปกป้องและสนับสนุน
 • ยกระดับมาตรฐานธุรกิจยั่งยืน วัดได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • โอกาสเเละขีดความสามารถ การเเข่งขัน สู่ตลาดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเเวดล้อม
 • เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งเเวดล้อม

Why BCORP?

 1. Support - มีหน่วยงานสนับสนุนให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงกับเครือข่าย BCORP ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อโยงโอกาสทางธุรกิจ
 2. SIA (Social Impact Assessment) - เครื่องมือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytic Tools) เปรียบเทียบภายรวมขององค์กรกับองค์กรต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรมพร้อมแนวทางปฎิบัติ และเครื่องมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 3. Standard - ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจทั่วโลกสามารถปฎิบัติได้และเกิดขึ้นได้จริง
 4. Suitability - ขั้นตอนการประเมินสะดวกใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม
 5. Success - มาตรฐาน BCORP มีการพัฒนาให้สอดรับกับประเภทองค์กรตั้งเเต่บริษัทข้ามชาติบริษัทจดทะเบียน  รัฐวิสาหกิจ SMEs, SE, หมวดประเภทอุตสาหกรรม ตลอดจนรูปแบบการจดทะเบียนองค์กรที่มีความแตกต่างกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก

เหมาะกับภาคธุรกิจของท่านอย่างไร?

 1. เครื่องมือที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการดำเนินธุรกิจที่ดี
 2. เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดผู้บริโภค
 3. มาตฐานธุรกิจที่ดี “วัดได้จริง” เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล
 4. เชื่อมโยงเครือข่ายจากภาคธุรกิจที่ดีทั่วโลก

เนื้อหาในคอร์ส BCORP INTRODUCTION ?

 • ภาพรวมของ B Impact Assessment (BIA) Introduction
 • Framework ประเมินธุรกิจในมิติสังคม 5 ด้าน BIA 

BIA DEMO  

 • ท่านสามารถนำ Case มาใช้ใน Framework การประเมิน BIA ได้จริง
 • ทำให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่จุดไหนและสามารถพัฒนากลยุทธ์ต่อไปอย่างไร 
 • มาร่วมเรียนและสร้างนิยามใหม่ของ “ธุรกิจที่ทำกำไรเพื่อความหมายที่ดีต่อสังคม”

สามารถสมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiR50CAx8Uzq2lLjfNdd_NK1p53fh_ofuumWGzX_O30wVRA/viewform

โปรโมชั่นพิเศษ!!

 • สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 4,850 บาท (จากราคาปกติท่านละ 6,250 บาท)
 • สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดหลือเพียงท่านละ 3,850 บาท เท่านั้น

**รับจำนวนจำกัด** 

หมายเหตุ: 

1. หลักสูตร B Impact Assessment (BIA) Introduction (บรรยายภาษาไทย) จัดอบรมวันที่ 17 ก.ค. 2563 ณ C asean Ratchada  

2. วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และนโยบายของรัฐบาล 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Google.org มอบเงิน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ช่วยวิกฤต COVID-19 ไทย และอีก 5 ประเทศในเอเชีย

Google.org มอบเงิน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ช่วยวิกฤต COVID-19 ไทย และอีก 5 ประเทศในเอเชีย...

Responsive image

สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม ยกระดับแผน BCP พร้อมแนะลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม ยกระดับแผน BCP พร้อมแนะลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์...

Responsive image

SKY ICT จับมือ AppMan รุก e-KYC เชื่อมโยง Face Recognition และ Optical Character Recognition ยกระดับความปลอดภัย

SKY จับมือ AppMan เชื่อมโยงเทคโนโลยี Face Recognition กับ Optical Character Recognition ต่อยอดระบบโครงสร้างพื้นฐาน e-KYC ครบวงจรและปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับความต้องการแห่งอนาคต หลังภา...