G4A_1

Health Tech Incubation Program "Grants4Apps" เปิดรับสมัครแล้ว โดย BAYER ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจยา ชวนคนไทยร่วมส่งไอเดียเข้าแข่งขัน "แก้ปัญหาด้าน Medical Adherence" เพื่อลุ้นไปบ่มเพาะต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ รับเงินทุนให้เปล่า และการสนับสนุน Go-to-market จาก BAYER

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นำโดยกลุ่มธุรกิจยา เปิดตัวโครงการ “BAYER – NUS Grant4Apps Thailand : Health Tech Innovation Challenge” จุดประกายคนรุ่นใหม่และผู้สนใจสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ก้าวไปสู่การพัฒนา Health Tech Startups ผ่านการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาสในการเดินทางไปดูงานไกลถึงประเทศเยอรมนี

รู้จักกับโครงการ Grants4Apps

bayer logo

โครงการ Grants4Apps ได้ถูกริเริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 โดย ไบเออร์ (BAYER) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดเป็นเวทีระดมพลังความคิดและร่วมกันค้นหานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Tech Innovation) เป็นครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และขยายไปยัง โตเกียว บาร์เซโลน่า อิตาลี มอสโก และล่าสุดที่สิงคโปร์

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางไบเออร์ ประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ BAYER-NUS Grants4Apps Thailand ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ Health Tech Innovation ผ่านการประกวดในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบเออร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)

ริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจยา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจยาของไบเออร์ ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรมที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  หลายปีมานี้ เราคิดค้น ทบทวน และมองหากลยุทธ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ บนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ไบเออร์เชื่อว่าการดำรงอยู่ของเราสามารถมีส่วนช่วยรับมือกับความท้าทายระดับโลก โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลัก ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่

1.การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ  2.ภาวะประชากรล้นโลก  และ 3.ภาวะขาดแคลนอาหาร ในการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนนั้น นอกจากนวัตกรรมยาและการดำเนินธุรกิจตามปกติแล้ว  บริษัทยังมุ่งแสวงหาโอกาสในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา ในปีที่ 55 ของไบเออร์ ใน ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจยา (Bayer Pharmaceuticals Thailand) จึงได้เปิดตัว BAYER-NUS Grants4Apps Thailand ขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งไม่เพียงมุ่งหวังให้มีชีวิตที่ยืนยาว แต่ยังเป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขด้วย”

“แม้จะมีนวัตกรรมยาและการรักษามากมายที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น โรคความดัน เบาหวาน โรคเกี่ยวกับดวงตา โรคมะเร็ง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ แต่เรากลับพบว่า ประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุดังกล่าวไม่อาจทำได้เต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุได้ หากไม่ได้มีการรักษาติดตามอาการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้ยาที่มีคุณภาพและถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ ปัญหาหลักเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบต่อผู้สูงวัย ครอบครัวผู้ป่วยสูงวัย บุคลากรที่ต้องดูแล รวมถึงเกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ สถิติพบว่า ผู้ป่วยถึง 50% มีพฤติกรรมละเลยการรักษาที่ถูกต้องต่อเนื่องดังกล่าว ดังนั้นไบเออร์ นำโดยกลุ่มธุรกิจยา จึงเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเฉพาะการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (Medication Adherence)”   ริอาซกล่าวเสริม

Riaz Buksh_bayer_1

หนุนสตาร์ทอัพเมืองไทยสู่สากล เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัยร่วมในเวทีโลก

ประเด็นประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังในผู้ป่วยสูงวัย เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เนื่องจากประชากรจำนวนไม่น้อยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานที่ยืนยันชัดเจนว่า ภายในปี 2593 จำนวนคนกว่า 1 ใน 4 ของภูมิภาคนี้จะมีอายุเกินกว่า 60 ปี และองค์การสหประชาชาติระบุว่า ประเทศไทยเริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี 2563 นั่นหมายถึงการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ จาก 16.4% ในปัจจุบันสู่ 37.1% ภายในปี  2593

โครงการ BAYER-NUS Grant4Apps Thailand เป็นโครงการภายใต้ Grants4Apps Singapore บนความร่วมมือระหว่างไบเออร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เป็นการระดมความคิด ความร่วมมือ ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ โดยนำประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้รักษาและผู้ป่วยมาเป็นโจทย์ ให้คนกลุ่มใหญ่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง แนวคิด เทคโนโลยี ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในผู้สูงวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตาร์ทอัพไทย ที่สนใจ Health Tech Innovation ซึ่งจะได้ประโยชน์จากคำปรึกษา โอกาสการศึกษาดูงาน รวมถึงเงินทุน ที่จะใช้ในการนำแนวคิดสู่ธุรกิจจริงด้วย

ผู้สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://www.grants4apps.com/singapore/  และหากผ่านเข้ารอบ 5 ทีมในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรม ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สำหรับ 3 ทีมสุดท้ายในระดับเอเชียแปซิฟิกจะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อทีม รวมถึงโอกาสพัฒนานวัตกรรมในระดับโลกของ Grants4Apps ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/g4athailand/

RELATED ARTICLE

Responsive image

14 ทีม Startups ไฟแรง ในโครงการ Allianz Ayudhya Activator

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง HealthTech กำลังมา! จับตา Startup ไทย ผ่านโครงการ Allianz Ayudhya Activator ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มอบโอกาสให้กับ Startup ซึ่งไม่เพียงแต่ HealthTech ...

Responsive image

อลิอันซ์ อยุธยา ชวนร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 'Allianz Ayudhya Activator' ชิงทุนเริ่มธุรกิจมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

อีกหนึ่งโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยอลิอันซ์ อยุธยา ในชื่อโครงการ 'Allianz Ayudhya Activator' (อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์) เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีด้าน...

Responsive image

กฏเหล็กของ Startup ที่อยากโตระดับโลก โดย 'คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล'

จากคอนเซปต์ 'Think global from day one' หัวใจสำคัญของโครงการ Allianz Ayudhya Activator ที่ได้นำ Startups ทั้ง 14 ทีมเข้าสู่โปรแกรม Incubation อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีว...