BBTEC ผนึก MUT สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล | Techsauce

BBTEC ผนึก MUT สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ใน “ โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรม” ให้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม กับการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล ซึ่งแนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกที่ยังคงมีอัตราการเติบโตสูง ตามการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ ในปี 2564 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์องค์กรจะมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด และบริการดาต้าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีการลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้  บริษัท บีบี เทคโนโลยี  นำโดย นายราชันย์ เพ็ญศิริ  กรรมการผู้จัดการ    นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   นายพิรชัย เบญจรงคกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มหาวิทยาลัยมหานคร  นำโดย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์  อธิการบดี     ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์


RELATED ARTICLE

Responsive image

AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนความเป็นตัวจริงในด้าน Software Engineer ระดับสากล...

Responsive image

Amazon สร้างสถิติใหม่ซื้อพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ใกล้บรรลุเป้าหมายดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2025

Amazon สร้างสถิติใหม่ในการซื้อพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดโดยบริษัทเดียว ใกล้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2568...

Responsive image

BHS group จับมือ Doctor A to Z เปิดตัว Agyhero ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุดิจิทัลครบวงจร สอดรับ Medical Hub

BHS group จับมือ Doctor A to Z ถอดประสบการณ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุ เปิดตัว Agyhero ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุดิจิทัลครบวงจรร...