PTT LNG เซ็นสัญญากับ B.Grimm LNG ผลักดันสู่บริษัทเอกชนพร้อมนำเข้า LNG เป็นรายแรกของประเทศ | Techsauce

PTT LNG เซ็นสัญญากับ B.Grimm LNG ผลักดันสู่บริษัทเอกชนพร้อมนำเข้า LNG เป็นรายแรกของประเทศ

บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด (B.Grimm LNG Limited) บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG Limited) จัดพิธีลงนามสัญญาการใช้ความสามารถการให้บริการสถานี (Terminal Use Agreement - TUA) ระหว่าง บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด (B.Grimm LNG Limited) บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงนามสัญญาการใช้ความสามารถการให้บริการสถานี (Terminal Use Agreement - TUA) ระหว่างบริษัท บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ที่จะทำให้ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) เอกชน ได้เข้ามาใช้บริการการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่มีบทบาทสำคัญสำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

ภายหลังจากที่ภาครัฐ โดยกระทรวงพลังงานและ กกพ. ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยเปิดให้เอกชนสามารถขอใบอนุญาตเป็น shipper เพื่อนำเข้า LNG ได้ ทั้งนี้ เมื่อนำเข้า LNG เข้ามาแล้ว ต้องมีการนำมาแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซที่สถานี LNG Terminal ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซฯ ของ PTT เพื่อส่งไปยังลูกค้าปลายทางทั้งโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด เป็น shipper 1 ใน 7 ราย ที่ได้ใบอนุญาตจัดหาค้าส่งก๊าซธรรมชาติจาก กกพ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งในการเจรจาสัญญาซื้อ LNG กับผู้ขายชั้นนำของโลก ตลอดจนความพร้อมในการขอใช้บริการสถานี PTT LNG Terminal (LMPT-1) แห่งที่ 1 กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยได้ยื่นจอง LMPT-1 กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 5 แสนตันต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี (ปี 2566 - 2572) โดยมติ กกพ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับการจัดสรรปริมาณการจองใช้ LMPT-1 ปริมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2572 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ได้อย่างเหมาะสม

“หลังการลงนามในสัญญา TUA ในครั้งนี้ นอกจากเป็นก้าวสำคัญของการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยแล้ว จะถือว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีความสามารถพร้อมนำเข้า LNG เป็นรายแรกของประเทศ โดยคาดว่าเรือขนส่ง LNG เชิงพาณิชย์เที่ยวแรกจากสัญญาจัดหา LNG ระยะยาวจะสามารถมาส่งมอบที่ LMPT-1 ได้ภายในต้นปี 2566 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ภายในประเทศอย่างแท้จริง”  ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว 

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBank - EGAT - KBTG ผนึกกำลังสร้างสังคมสีเขียว พัฒนา ปันไฟ แอปฯแลกเปลี่ยนไฟฟ้า ทดลองใช้ Q3/66

KBank - EGAT - KBTG ผนึกกำลังสร้างสังคมสีเขียว พัฒนา ปันไฟ แอปฯแลกเปลี่ยนไฟฟ้า คาดเริ่มทดลองใช้ไตรมาส 3 ปีนี้...

Responsive image

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาเปิดตัว 'เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1' เรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง พัฒนาเยาวชนใน 66 วัน

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่...

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...