ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยใช้อำนาจพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการ  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นั้น 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักดีถึงภาระหน้าที่และความจำเป็นในฐานะสถานพยาบาลที่จะต้องให้การบริบาลแก่ผู้ป่วยเช่นในสถานการณ์ปกติ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงการให้บริการ ดังนี้

1.    โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตามปกติ

2.    แผนกฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

3.    ผู้ป่วยยังเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ได้ตามปกติ หากเดินทางในช่วงเวลาที่มีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลออกจากเคหะสถาน (ถ้ามี) กรุณาพกบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรอื่นใดที่ออกโดยทางราชการ พร้อมด้วยบัตรนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี) หรือข้อความในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงการนัดหมายแพทย์ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน

4.    ผู้ป่วย ญาติ และผู้เข้ามาในอาคารของโรงพยาบาลฯ ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค

5.    ยาและเวชภัณฑ์ มีเพียงพอให้บริการ

6.    ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้าภายในโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตามปกติ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม

7.    เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 1378

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังจัดให้มีบริการนอกสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติมิตร  ในกรณีดังต่อไปนี้

1.    การให้คำปรึกษา (Telemedicine) ผ่านช่องทาง Smartphone

2.    บริการส่งยาตรงถึงบ้านหลังจากปรึกษาแพทย์และจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์

3.    บริการเจาะเลือดที่บ้านตามใบสั่งแพทย์

4.    บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน

5.    บริการตรวจภูมิคุ้มกัน (Immune) ที่บ้าน 

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa ปล่อย JobD2U Community Online แห่งใหม่ครบเครื่องเรื่องหาทีมเเละคนต้องการหางาน

depa ขอชวนคนที่กำลังหาคนร่วมงาน คนหางาน คนหาช่องทางใหม่เป็นนายตัวเอง คนหาหลักสูตรต่อยอดอาชีพ Join Facebook Group+ "JobD2U"...

Responsive image

HUAWEI CLOUD เปิดตัว AI วิเคราะห์ COVID-19 ทราบผลแบบ CT ภายในไม่กี่วินาที

การรับมือกับการระบาดของโรค “COVID-19" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน ระบุอย่างเป็นทางการของสำนักงานว่า การตรวจวินิจฉัยทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานการต...

Responsive image

dtac มอบซิม State Quarantine ให้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศฟรี ช่วงกักตัว 14 วัน

dtac มอบซิมเน็ตที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด นาน 14 วัน ให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้ใช้ติดต่อสื่อสารถึงครอบครัว และคนรัก ในช่วงที่ต้องอยู่ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ...