แนะนำบริการ CAT data center และมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3 | Techsauce

แนะนำบริการ CAT data center และมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3

สำหรับการจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ยังมีปัจจัยสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เหล่าองค์กรควรจะต้องคำนึงถึง คือ เรื่องของการจัดการ Data center ไม่ว่าองค์กรจะลงทุนสร้าง Data Center ภายในองค์กรด้วยตัวเอง หรือจะเป็นการเช่าใช้ Data Center ภายนอกมาเพื่อใช้งานแทน สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ “มาตรฐานของ Data Center” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า Data Center เหล่านั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อการใช้บริการ ดังนั้นภายในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึงมาตรฐานของ Data Center ที่มีชื่อว่า “Trusted Site Infrastructure (TSI)” นอกจากนี้เรายังมีกรณีศึกษาจากบริการของ CAT data center ที่ได้รับมาตรฐาน TSI Level 3 มาเสนอด้วย

CAT_1

Trusted Site Infrastructure (TSI) มาตรฐาน Data Center จากสถาบัน TÜViT แห่งประเทศเยอรมนี

TUVIT

TÜViT จะเป็นหน่วยงานส่วนกลางของประเทศเยอรมนี เขาจะทำหน้าที่ในการประเมินมาตรฐาน โดยทางหน่วยงานจะมอบใบรับรองให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้าน IT หรือ กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับระบบ IT และ IT Infrastructure ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่า พวกเขามีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อดีของมาตรฐานนี้ คือ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้องค์กรต่างๆ มีความเชื่อมั่นและวางใจ ต่อผลิตภัณฑ์หรือระบบ IT ที่ได้รับมาตรฐาน และสามารถสร้างความปลอดภัยและน่าเชื่อถือในประเด็นต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TÜViT ได้ที่นี่

สำหรับ Trusted Site Infrastructure หรือ TSI ที่เราได้เกริ่นไว้ในข้างต้นนั้น เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจวัด Data Center ในด้านความพร้อมในการใช้งาน (Availability) และ ความปลอดภัย (Security) เป็นหลัก เพื่อเราจะสามารถมั่นใจได้ว่า Data Center นั้นๆ มีความปลอดภัยและทนทานอย่างแท้จริง โดยจะต้องเป็นไปและอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก, ตัวโครงสร้างอาคาร, ระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบไฟฟ้า, การเดินสาย, ระบบระบายอากาศ, แผนการดำเนินงาน และการจัดการด้านเอกสารต่างๆ เพื่อให้มีความโปร่งใสและครบถ้วนของข้อมูลนั่นเอง ซึ่งมาตรฐาน TSI นี้ ก็จะแบ่งออกเป็น 4 Level ด้วยกัน ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานเหล่านี้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเต็มๆ ได้ที่นี่

กว่าอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 จะผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 มาได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบอะไรบ้าง?

ในส่วนของกรณีศึกษาที่เราจะมานำเสนอนั้น จะพูดถึงอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 ที่ได้รับมาตรฐาน TSI Level 3 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในระดับสูงเลยทีเดียว สำหรับ TSI Level 3 นี้ได้ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นมาตรฐานระดับ High Security Requirement โดยกระบวนการตรวจสอบและเกณฑ์ในการประเมินนั้น จะเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งของ Data Center , การออกแบบส่วนประกอบที่สำคัญภายใน Data Center ให้มีการทำ Redundancy เพื่อไม่ให้เกิด Single Point of Failure, มีระบบการป้องกันเพลิงไหม้ รวมไปถึงยังต้องมีแผนในการจัดการดูแลรักษา Data Center ในยามที่เกิดเหตุต่างๆ ด้วย ซึ่งทาง CAT ได้ทุ่มงบประมาณ มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสร้างอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ Data Center แห่งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานและผ่านการประเมินในระดับ TSI Level 3 ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกของอาเซียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Environment สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหตุน้ำท่วม, แผ่นดินไหว หรือเหตุระเบิดต่างๆ โดย CAT data center Nonthaburi 2 นี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาคารสำหรับให้บริการ Data Center โดยเฉพาะ อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากท่อแก๊ส, โรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งเก็บสารที่เสี่ยงต่อการระเบิด ครอบคลุมระยะทางในรัศมีถึง 250 เมตร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับรักษาความปลอดภัยโดยรอบตัวอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
 • Construction อาคาร CAT data center Nonthaburi 2 ได้รับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างรอบคอบ โดยมีการคำนึงถึงการป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก คือมีการเลือกใช้ประตูชนิดพิเศษสำหรับป้องกันการบุกรุกโดยเฉพาะ, หลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าต่างซึ่งจะเป็นส่วนที่คนอาจปีนเข้าออกได้ รวมถึงไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมาใช้งานอาคารนี้ร่วมกัน นอกจากนี้พื้นของอาคาร Data Center แห่งนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรเลยทีเดียว
 • Power มีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้ทำงานแบบ Redundant ได้อย่างครบวงจร พร้อมยังระบบ UPS แบบ 2N สำหรับรองรับการจ่ายไฟฟ้าสำรองได้เป็นระยะเวลา 15 นาที หลังจากเกิดเหตุ และมียังระบบ Power Generator รองรับในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง โดยสามารถสำรองได้นานถึง 48 ชั่วโมง จากการใช้น้ำมันปริมาณ 20,000 ลิตร
 • Cooling and Ventilation อาคารมีระบบระบายอากาศทั้งหมด ซึ่งระบบนี้จะทำงานแบบ N+1 Redundant ร่วมกัน ทั้งยังสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน Data Center ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับจุดที่เกิดการรั่วซึมของน้ำภายในอาคารได้อีกด้วย
 • Security System ภายในและภายนอกอาคารมีการรักษาความปลอดภัย โดยการติดตั้งระบบ Access Control แบบ Three-factor Authentication ที่จะต้องใช้ Access Card, Password และ Finger Scan ในการตรวจสอบสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีระบบ Mantrap สำหรับคอยควบคุมให้มีผู้คนเข้าออกแต่ละพื้นที่ได้ทีละ 1 คนเท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกในพื้นที่ มีระบบ CCTV ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 30 วัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
 • Fire Protection and Suppression System มีการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารในแต่ละจุดพื้นที่ ให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเลือกใช้ระบบ VESDA ซึ่งจะดูดอากาศโดยรอบเข้าไปวิเคราะห์หาควันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถตรวจจับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าเทคโนโลยี Smoke Detection ทั่วไป และมีการใช้สารดับเพลิงที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ IT ภายใน Data Center รวมถึงผนังและประตูของอาคารแห่งนี้ ยังมีคุณสมบัติในการทนไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง สามารถป้องกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียงได้โดยไม่ทำให้อุณหภูมิในห้องข้างเคียงสูงขึ้นเลย
 • Network and Connectivity มีการออกแบบระบบเครือข่ายให้ทำงานแบบ Redundant คือ เสริมความทนทานในชั้นของการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม และเชื่อมต่อกับ Internet Gateway 2 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี และบางรัก
 • Operation and Maintenance มีการติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) เพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงมีกระบวนการในการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำ Network Operations Center (NOC) ตลอด 24 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่า CAT data center Nonthaburi 2 แห่งนี้ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาคาร Data Centerโดยเฉพาะ มีการคำนึงถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยแล้วอย่างรัดกุม พร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ เข้าไปดำเนินการ ทำให้การบริหารจัดการและการดูแลรักษา Data Center แห่งนี้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างมั่นคงและน่าเชื่อถือนั่นเอง

CAT data center Nonthaburi 2 พร้อมให้บริการทุกองค์กรและธุรกิจ IT ไทยแล้ว

ภายใน CAT data center มีบริการต่างๆ มากมายให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

 • บริการ Server Co-Location ในการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall)
 • ศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)
 • ด้าน Facility Management
 • Internet Service Provider (ISP)
 • Carrier Data Center
 • บริการ Temp Office บริการสำนักงานให้เช่าชั่วคราวพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงาน

นอกจากนี้หากองค์กรหรือธุรกิจใดๆ ต้องการติดตั้งระบบภายใน Data Center หลากหลายแห่งในระยะที่ห่างกันเพื่อรองรับการทำ Disaster Recovery (DR) ตามมาตรฐานต่างๆ ทาง CAT เองนั้นก็ยังมีบริการ Data Center อื่นๆ ทั่วประเทศรวมกันทั้งสิ้นถึง 8 แห่ง ได้แก่ บางรัก, นนทบุรี 1, นนทบุรี 2, ศรีราชา, ภูเก็ต, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

สนใจติดต่อทีมงาน CAT data centerได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าใช้บริการจาก Data Center ของ CAT สามารถติดต่อทีมงาน CAT data center ได้ที่ 1322 หรือ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  www.idc.cattelecom.com

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกความสําเร็จนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ของอิสราเอล

อิสราเอล ประเทศที่ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าในการสร้างสตาร์ทอัพระดับโลก ตั้งแต่สตาร์ทอัพด้านการเกษตร สตาร์ทอัพด้านการแพทย์ ไปจนถึงสตาร์ทอัพการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และในเวทีฟอร...

Responsive image

อนาคต ‘อวกาศ’ ของไทยที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ

‘อวกาศ’ จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนไทยอีกต่อไป เมื่อ Axelspace สตาร์ทอัพผู้ผลิตดาวเทียมสําารวจอวกาศสัญชาติญี่ปุ่น ได้จุดประกายเส้นทางธุรกิจใหม่ให้กับสตาร์ทอัพและนวัตกรไทย เพื่อร่วมมื...

Responsive image

Traveloka จับมือ Bank Negara Indonesia ขยายบริการทางการเงิน PayLater 'Virtual Card Number' เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Traveloka ซูเปอร์แอปไลฟ์สไตล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศเปิดตัว Traveloka PayLater 'Virtual Card Number' พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินใหญ่ของอินโดนีเซีย รองรับ...