IOE2

ผลการวิจัยของศูนย์ปฏิรูปธุรกิจดิจิตอลทั่วโลก (Global Center for Digital Business Transformation) ระบุว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทชั้นนำในปัจจุบันจะสูญเสียตำแหน่งในตลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Disruption) ใน 5 ปีข้างหน้า และ 75 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเหล่านี้ยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยง ด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดิจิตอลอย่างเหมาะสม

เพื่อช่วยให้ลูกค้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ ซิสโก้จึงแนะนำโซลูชั่นดิจิตอลใหม่ 4 โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง สาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ  โซลูชั่นดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่ออุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการบูรณาการคลังข้อมูล และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลอย่างทั่วถึงในทุกสายงานของธุรกิจ  นอกจากนั้น ซิสโก้ยังเปิดตัวโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายInternet of Things (IoT) สำหรับภาคอุตสาหกรรม  ลูกค้าจะสามารถใช้โซลูชั่น Cisco IoT System Security และบริการระดับผู้เชี่ยวชาญจากซิสโก้และพันธมิตร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ และรองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต สาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ และขนส่ง จำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่า และมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้  อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ขัดขวางประสิทธิภาพก็คือ ระบบงานขนาดใหญ่ที่แยกบุคลากร เครื่องจักร ระบบ ข้อมูล และส่วนงานต่างๆ ของธุรกิจออกจากกัน  การเปลี่ยนจากระบบงานขนาดใหญ่และหันไปใช้สถาปัตยกรรมรอบด้าน และมีการเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นจะช่วยเชื่อมโยงบุคลากรเข้าด้วยกัน เพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร และผลักดันการดำเนินงานให้ลื่นไหลมากขึ้น

ซิสโก้เปิดตัวโซลูชั่นดิจิตอลใหม่ 4 โซลูชั่นสำหรับคุ้มครองภาคอุตสาหกรรม แลโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับระบบIoT:

  • Connected Machines สำหรับ Digital Manufacturing:สถาปัตยกรรมที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน สร้างนิยามใหม่สำหรับการดำเนินงานที่ปลอดภัย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส  โซลูชั่นนี้รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน และการผนวกรวมอย่างกลมกลืนจากโรงงาน ทั้งยังรองรับระบบดิจิตอลของผู้ผลิต OEM และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการเข้าถึงระยะไกลอย่างปลอดภัย การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร  ทั้งนี้ FANUC America และซิสโก้ได้เปิดเผยถึงแผนการที่จะปรับใช้โซลูชั่นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบแขนกลอุตสาหกรรมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาเชิงรุก  ในงานที่จัดขึ้นที่เมืองซานโฮเซ่, Flexผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไฮเทค เปิดเผยว่าบริษัทฯ กำลังใช้งานโซลูชั่น Connected Machines และหุ่นยนต์ของFANUC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน  นอกจากนี้ ซิสโก้ยังได้เปิดตัวชุดโซลูชั่นราคาคุ้มค่าเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบดิจิตอลสำหรับลูกค้า ทั้งในส่วนของFactory Network, Factory Wireless และ Factory Security
  • Smart Connected Pipeline สำหรับ Digital Oil and Gas: สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยและมีการเชื่อมต่อถึงกัน ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซสามารถควบคุมระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซได้มากขึ้น และช่วยปกป้องสินทรัพย์ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือการโจมตีทางไซเบอร์ การดำเนินงานจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้Schneider Electric และซิสโก้ร่วมมือกันนำเสนอโซลูชั่น Smart Connected Pipeline ออกสู่ตลาด และทำงานร่วมกับลูกค้าหลายราย เช่น ENI ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติของอิตาลีในธุรกิจน้ำมันและก๊าซ
  • Substation Security สำหรับ Digital Utilities: สถาปัตยกรรมแบบเชื่อมต่อที่รองรับโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อการให้บริการสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและไว้ใจได้มากขึ้น ปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของแต่ละประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  นอกจากนี้ บริษัททางด้านสาธารณูปโภคในอเมริกาเหนือจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC/CIP) Version 5  ทั้งนี้ SCANA ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในรัฐเซาธ์แคโรไลน่า จะเป็นบริษัทแรกที่ติดตั้งโซลูชั่น Substation Security ของซิสโก้ ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้บริการสาธารณูปโภคเป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านี้
  • Connected Mass Transit สำหรับ Digital Transportation: สถาปัตยกรรมแบบเชื่อมต่อที่จะรองรับการนำเสนอประสบการณ์ที่ปลอดภัยและคล่องตัวมากกว่าสำหรับผู้โดยสาร ด้วยสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบผนวกรวมที่ใช้ Cisco IoT System ระบบขนส่งจึงสามารถปรับปรุงการทำงานแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการประสานงานร่วมกัน วิดีโอ การเปลี่ยนย้ายจากระบบประมวลผล Cloud Computing ไปสู่ระบบ Fog Computing และระบบบิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ (Business Intelligence)  ตั้งแต่ศูนย์ควบคุมการจัดการไปจนถึงสถานีขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนน รางรถไฟ หรือในยานพาหนะขนส่งมวลชน โซลูชั่นของซิสโก้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงปลอดภัย  เมืองลินซ์(Linz) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ปรับใช้โซลูชั่นดังกล่าวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินงานบนเครือข่ายรถราง
  • IoT System Security: กลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT System Security ช่วยนำเสนอการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างมาก รวมถึงการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และการควบคุม เพื่อให้โครงการริเริ่มทางด้าน IoT ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT System Security ของซิสโก้ ประกอบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ IoT พร้อมการเปิดตัวอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ (ISA-3000 สำหรับการตรวจสอบแอพพลิเคชั่น การบังคับใช้นโยบาย และการป้องกันภัยคุกคาม) และโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย Fog Data Services โดยตอนนี้เครือข่าย IoT จะสามารถทำงานเป็นเซ็นเซอร์และตัวบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัยภายในเราเตอร์และสวิตช์  นอกจากนี้ยังจัดหาโซลูชั่นสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ IoT ด้วยกล้องวิดีโอวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ และโปรแกรมจัดการวิดีโอตรวจการณ์ พร้อมด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยขั้นสูง  ซิสโก้จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัย IoT System อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเพิ่มเติม และการประสานงานร่วมกับพันธมิตรรายสำคัญๆ รวมถึงRockwell Automation

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า "โลจิสติกส์ และการขนส่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีค่าใช้จ่ายด้าน IoT มากที่สุด และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ IOT เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในปี 2557 – 2560 ตามรายงานของฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน และรายงานของฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนยังกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Economy) และจากค่าใช้จ่ายด้าน IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต คาดว่าจะเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการศึกษาเหล่านี้ “ดิจิไทเซชั่น” จะเป็นตัวเร่งในการปรับใช้ IoT ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมการขนส่ง, สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมอื่น ๆ การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและข้อมูลกลายเป็นความกังวลหลักสำหรับลูกค้าของเรา วันนี้ซิสโก้มีโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยแบบเอนด์ทูเอนด์ด้าน IOT ที่เหนือชั้น ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราสามารถวางใจได้ว่าทรัพย์สินของพวกเจาจะปลอดภัยในโลกของ IoT"

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับผู้สนใจ:

 

เกี่ยวกับ บริษัท ซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่ง มหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com  ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.Vซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์

RELATED ARTICLE

Responsive image

Thailand Tech Startup & IOT Ecosystem Report 2015

Internet of Things (IOT) อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับการจับตาในผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี ครั้งนี้เรารวบรวมสถิติและ Startup ไทยที่น่าจับตาในสาย IOT เวลานี้ รวมถึงสถิติการระดมทุนจาก Cro...

Responsive image

คุยกับคุณแชมป์ ผู้ก่อตั้ง “Creative Ventures” VC แรกของคนไทยในซิลิคอนวัลเลย์ ที่เชื่อมต่อ IoT Startups เข้ากับประเทศไทยและ SEA

พูดคุยกับคุณแชมป์ ปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย กับเรื่องราวการทำงานในบริษัท Startup รายใหญ่ การเป็น Angel investor และการเป็น VC ที่มาพร้อมกับโมเดลเชื่อมต่อซิลิคอนวัลเลย์กับไทยและ SEA และก่...

Responsive image

IBM Bluemix กับการรองรับ IoT และการทำงานร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้งาน

หากจะให้พูดถึงเทคโนโลยีที่เริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน คงไม่พ้น Internet of Things จากเมื่อก่อนที่เป็นเพียงความสนุก ตอนนี้มีการเริ่มนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรู...