Beacon VC ร่วมเปิดตัว "Climate Tech Club" คลับที่มี mission ที่จะสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น | Techsauce

Beacon VC ร่วมเปิดตัว "Climate Tech Club" คลับที่มี mission ที่จะสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง - Managing Director Beacon Venture Capital หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Tech Club จัดงานเปิดตัว Climate Tech Club เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ในงาน ESG Meet-Up ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์  โดยมีจุดประสงค์ที่จะรวบรวม startup, VC และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มาอยู่ในคลับ เพื่อผลักดัน Climate Tech Club ให้สามารถสร้าง Impact ในการแก้ปัญหาเรื่อง คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

โดยมีที่มาของคลับเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม COP26 และได้ประกาศเป้าหมาย ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 รวมทั้ง EU ได้บรรลุข้อตกลงมาตรการ ปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตลอดจนปัญหาสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย จาก PM2.5 มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่อง Climate ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ตลาด Climate Tech ในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากความต้องการภาคเอกชน เพราะมีความต้องการนำเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นมาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจต่อไปได้ แต่หลายๆบริษัทก็ไม่สามารถแสวงหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ทันที ในขณะเดียวกันสตาร์ทอัพ หรือ SME ที่พัฒนาโซลูชั่นทางด้าน Climate Tech ก็จะมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจากธนาคารและนักลงทุน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและสามารถพัฒนาระบบนิเวศของ Climate Tech ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ทาง NIA, สวทช. TGO, KBank(Beacon VC) , Wastech Exponential, Builk One Group, PAC Energy, cWallet และ Nexus จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง Climate Tech Club ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้เกิด value chain ของอุตสาหกรรมทางด้าน Climate Tech ในประเทศไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ตามที่ได้ประกาศเป้าหมายไว้

โดยทาง Climate Tech Club มีพันธกิจสำคัญ 5 เรื่อง คือ (1) สร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของ Climate Tech (2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้าน Climate Tech (3) สร้างและพัฒนาตลาด Climate Tech ในประเทศไทยและนานาชาติ (4) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจ Climate Tech (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกสนับสนุนจากภาครัฐ

สนใจเข้าร่วม Climate Tech Club สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BeaconVenture


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

“Money 20/20 Asia” ปักหมุดศูนย์ฯ สิริกิติ์ 3 ปี ส่งเสริมไทยสู่ศูนย์กลางฟินเทคชั้นนำของเอเชีย

เปิดประตูบานใหม่สู่ “Money 20/20 Asia” ครั้งแรกของเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ที่ดึงดูดผู้คร่ำหวอดด้านฟินเทค และบริการทางการเงินกว่า 20,00...

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...