VGI ร่วมช่วยคนไทยเป็นพื้นที่สื่อกลางแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์นำเสนอข่าว COVID-19 | Techsauce

VGI ร่วมช่วยคนไทยเป็นพื้นที่สื่อกลางแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์นำเสนอข่าว COVID-19

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้ทำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายแบ่งปันพื้นที่สื่อให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

คุณ เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในฐานะผู้มีแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณาชั้นนำของประเทศ เราเล็งเห็นประสิทธิภาพของสื่อในการเป็นสื่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ขณะนี้ประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 VGI จึงขอร่วมพาคนไทยฝ่าวิกฤติผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน โดยการแบ่งปันพื้นที่สื่อ (Media Sharing) แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงค์ อัปเดตสถานการณ์ หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่สนใจเผยแพร่ข้อมูลสามารถติดต่อได้ทาง VGI Official Facebook : https://www.facebook.com/VGIPublicCompanyLimited/

ทั้งนี้ VGI ขอสนับสนุนแนวทาง Social Distancing ร่วมลดการเดินทางนอกบ้านที่ไม่จำเป็น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัส และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิกฤติในครั้งนี้” 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565 คาดการท่องเที่ยวไทยบูม คนเริ่มไปเที่ยวแบบ New Normal พร้อมใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Responsive image

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพของคนไทย

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

Responsive image

ธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กับบทบาทสำคัญในการปรับตัวรับ CLIMATE CHANGE บทวิเคราะห์จาก SCB EIC

บทวิเคราะห์จาก SCB EIC กับบทบาทของธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับปัญหาเหล่านี้ ด้วยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ แ...