CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค | Techsauce

CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค

จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,559 คน และยังมีผู้ป่วยสะสมกว่า 2 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ทยอยเปิดประเทศแล้ว แต่ยังถือว่ามีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ ในการนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เปิดเผยว่า จากนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ซึ่งประกาศจัดทำโครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี" ขึ้น โดยเครือซีพีได้จัดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี เริ่มดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล โดยขณะนี้กระบวนการปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมแจกจ่ายส่งมอบไปยังประชาชนคนไทย

ซีอีโอเครือซีพี กล่าวว่า เครือซีพีพร้อมทุกกลุ่มธุรกิจได้ผนึกกำลังส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มแจกจ่ายที่มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย เป็นแห่งแรก จากนั้นตั้งเป้าหมายทยอยแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศตลอดเดือนธันวาคม อาทิ มอบให้โรงพยาบาลใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ผ่านกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มของการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงแจกจ่ายไปยังประชาชนและกลุ่มเปราะบางผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิออทิสติก มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา องค์กรสื่อต่างๆ กลุ่มจิตอาสา และชุมชนมักกะสัน ชุมชนลาดพร้าว เป็นต้น 

“เครือซีพียึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมสำคัญขององค์กรที่ต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชนมาเป็นลำดับแรก ซึ่งท่านประธานอาวุโสธนินท์ เล็งเห็นว่าเครือฯ มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือสังคมได้ในภาวะปัจจุบันที่การสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนไทยทุกคน ซีพีจึงขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกันแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทยผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ต่อไป”นายศุภชัยกล่าว

นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนเครือฯส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" จำนวน 5,000 กระปุก ให้แก่มูลนิธิดวงประทีปกล่าวว่า เครือซีพีมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศชาติมีวิกฤต ซึ่งการมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่มูลนิธิดวงประทีปครั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนคลองเตยได้ใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อไป  

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า ขอบคุณท่านประธานอาวุโสเครือซีพี ที่มีเจตจำนงเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทย และได้เลือกมูลนิธิดวงประทีปเป็นหน่วยงานเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปสู่คนในชุมชนคลองเตยที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1 แสนคน ซึ่งยาฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมาในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อคนในชุมชน เพราะช่วยทำให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ เพราะฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณหลากหลาย 

สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" ได้ดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ  Andrographolide ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด โดยแปลงปลูกทั้ง 100 ไร่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา รวมถึงมีการฉายรังสีแกมมาทุกแคปซูล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุเก็บได้ยาวนานขึ้น และคงคุณภาพของยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ซีพีได้ศึกษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย และจะได้มอบพันธุ์ที่ศึกษาไว้ทั้งหมดให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปนำไปขยายพันธุ์เพาะปลูกรวมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคในการเลี้ยงดูและการปลูกให้ได้ผลด้วย


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...