เครือเจริญโภคภัณฑ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู...รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” นำเสนอความกตัญญูที่เครือฯยึดถือมาโดยตลอด ผ่านโครงการต่างๆเพื่อตอบแทนแผ่นดิน พร้อมเปิดตู้ไปรษณีย์กตัญญูชวนส่งไปรษณียบัตรบอกรักแม่และแจกหน้ากากอนามัยฟรี ระหว่าง 12 – 14 ส.ค. 63 ณ ท้องสนามหลวง  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 – บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 63 ณ ท้องสนามหลวง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “เครือเจริญโภคภัณฑ์  ความกตัญญู...รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน”  เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำเสนอเรื่องราวของความกตัญญู  ผ่านโครงการอันหลากหลายของเครือฯ ที่ดำเนินการขึ้นเพื่อสานต่อพระราชกรณียกกิจนานัปการ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมร่วมทำกิจกรรมภายในบูธ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ประกอบธุรกิจภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  จนทำให้เครือฯเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาเกือบศตวรรษ  โดยยึดถือการดำเนินธุรกิจบนหลัก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และสุดท้ายคือต่อองค์กร  ซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวพัฒนาและหล่อหลอมขึ้นจากรากฐานของความเชื่อและเห็นคุณค่าของความกตัญญู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หยั่งรากอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน  ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของชาวไทยทุกคน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 63 ณ ท้องสนามหลวง  และร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์  ความกตัญญู...รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน”  

สำหรับนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์  ความกตัญญู...รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” นำเสนอความกตัญญู 3 ประการ ประกอบด้วย “กตัญญูต่อแผ่นดิน”  นำเสนอสิ่งที่เครือฯ มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คืนป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต ผ่านโครงการ “We Grow  ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งรณรงค์ให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป้าหมายของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าอย่างยั่งยืน  ผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้แบบครบวงจร ทั้งยังเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด  

“กตัญญูต่อสังคม” คือการนำเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เครือฯ ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อความเท่าเทียมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป หรือ CP Mask for all ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเป็นการเร่งด่วนเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ 2. โครงการหาย (ไม่) ห่วง ซึ่งเป็นโครงการที่เครือฯ โดยกลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา  พัฒนาสายรัดข้อมือเพื่อผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองเสื่อม กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและกลุ่มผู้ป่วยพัฒนาการทางสมองช้าหากเกิดเหตุพลัดหลง    

“กตัญญูต่อครอบครัว” รณรงค์ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของความกตัญญู ผ่านภาพยนตร์ “กตัญญู” ที่เครือฯผลิตขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้กับสังคม 

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้  เครือฯ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ แจกไปรษณียบัตร โดยให้ประชาชนร่วมเขียนความรู้สึกถึงคุณแม่หรือคนที่คุณรักลงบนโปสการ์ดขนาด 8X6 นิ้ว ซึ่งเป็นไปรษณียบัตรที่สื่อความหมายถึงการบอกรัก ใส่ใจ และขอบคุณ โดยสามารถส่งได้ที่ “ตู้ไปรษณีย์กตัญญู” ที่ตั้งในบริเวณบูธ จากนั้นจะมีการส่งไปรษณียบัตรตามที่อยู่เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ถึงมือคนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการจัดมุมพิเศษเพื่อ “ถ่ายรูปกับแม่” โดยสามารถรับภาพถ่าย หรือสแกน QR เพื่อโหลดภาพพร้อมแชร์  เช็คอิน และติดแฮชแท็ก #CPGroupเชื่อในคุณค่าความกตัญญู เพื่อรับหน้ากากอนามัยซีพี ทั้งนี้ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานที่บูธตลอด 4 วัน วันละ 4 รอบ (11.00 , 13.00 , 15.00 , 17.00)  จำนวน 88,800 ชิ้นด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถอดบทเรียน CP จีนใน 'อู่ฮั่น' สู้ COVID-19 อย่างไรให้ 'คนปลอดภัย อาหารปลอดภัย'

เมื่อยามวิกฤต ความรู้เท่านั้นที่จะทำให้รอดได้ CP ในประเทศจีนผ่านบทเรียนในชีวิตจริง ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ซีพีประเทศไทย ให้เตรียมความพร้อม ไม่ประมาท และนำความรู้มาแบ่งปันคนไทย เพราะเ...

Responsive image

สจล. เปิดตัว AI ตรวจคุณภาพหน้ากากอนามัยกับระบบประเมินคุณภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดตัวนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยโดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการนำเอาระบบ AI มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต เพิ่มความแม...

Responsive image

CP นำเข้าเครื่องจักรผลิตหน้ากาก เดินทางถึงไทยแล้ว

อัพเดทล่าสุด เข้าสู่สัปดาห์ที่4 CP นำเข้าเครื่องจักรถึงสุวรรณภูมิแล้ว หลัง “ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์” ประกาศสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อคนไทย...