CPF จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุน ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG | Techsauce

CPF จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุน ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

CPF ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุน"ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เข้าร่วม "โครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ปี 3" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green economy) เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ

คุณพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ ร่วมแถลงข่าวโครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน และพันธมิตรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อค้นหา Startup ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมทดสอบการใช้งานจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมผลักดันการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

คุณพีรพงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯได้คัดเลือก และทำงานร่วมกับบริษัท Startup เพื่อค้นหา Solution ร่วมกันในการตอบโจทย์ทางด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร (Energy Efficiency) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นต้น โดยมีทีมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environmental, Renewable and Alternative Energy Engineering) ของซีพีเอฟ กำหนดโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ Startup และ BCG (Bio-Circular-Green economy) และทีม Digital Transformation and Innovation ร่วมพิจารณาคัดเลือก Startup ที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ

"โครงการดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นการสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับ Startup ที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตามโจทย์ที่ CPF กำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก " คุณพีรพงศ์ กล่าว

CPF กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยบริษัทฯกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง 25 % ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง 30 % ต่อหน่วยการผลิต เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัด โครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้ประกอบการ Startup ได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 บริษัท นำเสนอโมเดลสำหรับองค์กรธุุรกิจ โดยนอกจาก CPF แล้ว ยังมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ชี้ถึงโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ในประเทศไทย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเข้าถึงเงินทุนในระยะเริ่มต้น

ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ชี้ถึงโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ในประเทศไทย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเข้าถึงเงินทุนในระยะเริ่มต้น...

Responsive image

AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนความเป็นตัวจริงในด้าน Software Engineer ระดับสากล...

Responsive image

Amazon สร้างสถิติใหม่ซื้อพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ใกล้บรรลุเป้าหมายดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2025

Amazon สร้างสถิติใหม่ในการซื้อพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดโดยบริษัทเดียว ใกล้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2568...