จุฬาจัดเสวนา Intania CP Day 2019 เตรียมประเด็น Cashless Society และภาษีไอทีที่ควรรู้ | Techsauce

จุฬาจัดเสวนา Intania CP Day 2019 เตรียมประเด็น Cashless Society และภาษีไอทีที่ควรรู้

ตามเทรนด์ ประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "Cashless Society สังคมไร้เงินสด" และ "ภาษีไอที รู้ทันจ่ายแค่เศษ รู้เลทจ่ายเป็นล้าน" โดยสุดยอด Speaker จากองค์กรชั้นนำหลายท่าน

  • คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ (ศิษย์เก่า รุ่น CP4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
  • ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (ศิษย์เก่า รุ่น CP13) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินฃ
  • คุณธนา โพธิกำจร CEO, Kasikorn LINE
  • คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ (ศิษย์เก่า IE Intania 72) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
  • คุณธเนศ ลีลาพรรณ (ศิษย์เก่า รุ่น CP15) ที่ปรึกษาอิสระ
  • ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร. วรประภา นาควัชระ (ศิษย์เก่า รุ่น CP23) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

พบกันในวันงาน 19 ตุลาคม 2019 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 เข้าฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...

Responsive image

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

Responsive image

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...