ขอเชิญร่วมงาน DCT Startup Connect สนับสนุนสตาร์ทอัพไทย ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรใน Ecosystem | Techsauce

ขอเชิญร่วมงาน DCT Startup Connect สนับสนุนสตาร์ทอัพไทย ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรใน Ecosystem

ขอเชิญเข้าร่วมงาน DCT Startup Connect เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ

จัดโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 8.30 - 17.30 น. (ณ True Digital Park West, Unicorn Building ชั้น 3, Workshop Zone) 

Highlights ภายในงาน

  • การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ Startup และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
  • แนะนำ Startup ผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจแต่ละราย
  • เสวนาในหัวข้อ 9 มาตรการภาครัฐ ส่งเสริม Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • ภาพรวมและแนวโน้มการลงทุน Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ปี 2023
  • กิจกรรม DCT Startup Connect กับ ผู้นำภาคธุรกิจทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

ลงทะเบียนสำหรับ Startup เพื่อเข้าร่วมพบปะกับผู้ประกอบการได้ที่ https://forms.gle/uX7j6jNapRTgSbWX9

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ที่ https://forms.gle/RSdJk3MHL3Y9wX5J8

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังสภาดิจิทัลฯ ภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  เวลา 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 02-020-2000 หรือ [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...