depa นำทัพพันธมิตรเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon ภายใต้เเนวคิด Smart Cities เวทีเเรกสู่ระดับอาเซียน | Techsauce

depa นำทัพพันธมิตรเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon ภายใต้เเนวคิด Smart Cities เวทีเเรกสู่ระดับอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ HUBBA Thailand, Techstars และ Techsauce ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการพัฒนาและส่งเสริม ASEAN Startup Hackathon ที่กำลังจะจัดขึ้นในงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า “กิจกรรม ASEAN Startup Hackathon จะเป็นอีกหนึ่งในส่วนสำคัญของงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 ในการระดมความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ เครือข่าย และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และอาเซียน ตามแนวคิดการจัดงาน ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยโจทย์ที่เราตั้งไว้นั้นคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ชุมชน ส่วนงานราชการ ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อระดมความคิดและมุมมองในการกำหนดความชัดเจนของโอกาสและปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนเมือง รวมถึงการร่วมมือในการค้นหาหรือสร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดโครงการการพัฒนาเมืองให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชากรในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB”

ทั้งนี้ คุณชาล เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮับบา จำกัด และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะระดมความสามารถ ประสบการณ์และเครือข่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสระดมสมองทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

โดยจะไม่เป็นเพียงกิจกรรมการสร้างเวทีแข่งขันทั่วไป แต่จะเป็นการสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการจริงในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นและนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย 

อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคง โดยผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม Hackathon, Accelerator, การอบรม Workshop, Demo Day และกิจกรรมพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวกับ Coding and Robotic อัดแน่นความสนุก สาระความรู้ และไอเดียใหม่ๆ ตลอดทั้งงาน 

รายละเอียดกิจกรรมที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

1. กิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Hackathon) 

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรวมทีมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะให้ทะลุขีดสุดสู่ระดับอาเซียน เพียงผู้สมัครมีสินค้าหรือบริการต้นแบบ หรือแม้กระทั่งไอเดียนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะในด้านพลังงาน  การคมนาคมหรือการอยู่อาศัยที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอด เวทีนี้ก็พร้อมเปิดรับการแสดงศักยภาพของผู้สมัคร เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท 

เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง  21 ต.ค. 2562 

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://bit.do/ASEANStartupHackathon 

2. กิจกรรมพัฒนาแนวคิดต่อยอดเป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (ASEAN's First Smart City  Accelerator )

พัฒนาศักยภาพ และผลักดันผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ  (Smart City) และดำเนินโครงการอยู่ในสถานะที่พร้อมพัฒนาต่อยอด ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ASEAN's First Smart City  Accelerator ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในอนาคต

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พ.ย. 2562 

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://techsauce.co/depa-accelerator/ https://www.facebook.com/techsauceTH / และ https://www.facebook.com/HUBBA.Stadium/

3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software

  •  กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบคอน (Hebocon) 

งานประกวดจัดแข่งขันหุ่นยนต์เห่ยอย่างสร้างสรรค์ เฮโบคอนมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบหรือ เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เห่ยหรือคุณภาพต่ำ คือการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเทคนิคบ้านๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวันนํามาเชื่อมโยงดัดแปลงประกอบขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://www.facebook.com/fabcafebangkok/

  •  กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Software ภายใต้ชื่อกิจกรรม Coding Arena

กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ สนใจฝึกฝนทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือที่เราเรียกกันว่า Coding โดยจำลองสนามแข่งขันเป็นเขาวงกต ใช้การเขียนโค้ดบังคับอุปกรณ์แข่งขัน ตามกติกาที่กำหนดเพื่อหาผู้ชนะ เพื่อเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จุดประกายความคิดเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย 

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง https://www.facebook.com/Thecodingcolosseum/?modal=admin_todo_tour

กิจกรรม Hebocon และ Coding Arena เปิดรับทุกช่วงอายุ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนวันงาน หรือสามารถ walk-in เข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

นอกจากนั้นในการแถลงข่าวได้มีการ เสวนาพิเศษ “Together we build our smart cities” โดย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ลิลูนา และคุณชาล เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮับบา จำกัด มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB ในอนาคตอันใกล้นี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น...

Responsive image

บัตรเครดิตวีซ่า KBank จับมือ Google Pay เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านบัตรด้วยสมาร์ทโฟน จับมือ Google Pay แตะง่าย จ่ายเร็ว ไม่ต้องพกบัตร ใช้จ่ายได้ทั่วโลก...

Responsive image

ส่องพฤติกรรมใช้จ่ายรับเปิดเทอม 67 ผู้ปกครองมีบุตรหลานใช้จ่ายพุ่ง 2 เท่า

The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare เผยเทรนด์การใช้จ่ายในช่วง “Back to School” รับเปิดเทอมใหญ่ พฤษภาคม 2567 ชี้กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น 2 เท่า เทียบกับกล...