LATEST IN ASEAN First Smart City Accelerator

'4 โหมด โหด มัน เฮฮา วิชาการ' กับ ASEAN Startup Hackathon และก้าวต่อไปสู่ depa Accelerator Program

depa ร่วมกับ Partner จัดการแข่งขันค้นหา Digital Startup ที่มี Solution ช่วยพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น โดยมีรูปแบบการเเข่งขันที่มีความเชื่อมโยงของโจทย์ที่ใช้ในการเเข่งและช่วงเวลาที่ต่อเนื่...

depa นำทัพพันธมิตรเปิดรับสมัคร ASEAN Startup Hackathon ภายใต้เเนวคิด Smart Cities เวทีเเรกสู่ระดับอาเซียน

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรวมทีมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะให้ทะลุขีดสุดสู่ระดับอาเซียน...

JOB