กูรู ด้านเครือข่ายดิจิทัลในอุตสาหกรรม ชี้ใน 10 ปี IoT จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิต | Techsauce

กูรู ด้านเครือข่ายดิจิทัลในอุตสาหกรรม ชี้ใน 10 ปี IoT จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิต

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเวทีการสัมมนาให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ซึ่งวันที่ 4 ของการจัดงานได้เชิญ คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมกว่า 15 ปี ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานในหัวข้อ “ก้าวไปให้ไกลกับการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายดิจิทัลใน Smart City และ Industrial IoT”

คุณสร้างรัฐ ระบุว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลกำลังสร้าง Smart City ในหลาย ๆพื้นที่ ดังนั้นระบบดิจิทัล อย่าง Internet of things (IoT) เป็นส่วนสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี นำระบบ IoT มาควบคุมและสั่งการ, เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็นำระบบ IoT มาเชื่อมโยงกับเครื่องจักรแทนแรงงานคน และสั่งการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่อุตสาหกรรมการเกษตร ก็มีการพัฒนาและยกระดับเป็น Smart farmer นำระบบ IoT มาช่วยในการตั้งเวลาใส่ปุ๋ย ให้น้ำ พืชผล แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศ อย่างจีน และ ยุโรป ที่มีจุดเด่น และได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่สร้างและพัฒนระบบซอร์ทแวร์ ได้มีคุณภาพ

ดังนั้น กูรูด้านระบบเครือข่ายดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม จึงแนะนำว่า หากจะยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่สากลได้อย่างยั่งยืน ควรที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมั่นว่าไทยมีข้อได้เปรียบด้านบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีไม่แพ้ต่างประเทศ และมั่นใจว่า 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบและบุคลากรในอุตสาหกรรมไทยมีการปรับตัวเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี จะทำให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในตลาดโลกและเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล อย่างมีคุณภาพ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...

Responsive image

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

CP และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better To...