สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  โดยสามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเอง จองตารางนัดหมายล่วงหน้า ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน โดยนำร่องการจองบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลศิริราช  เริ่มให้บริการ  1 มิถุนายนนี้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลักดันโครงการสำคัญของภาครัฐ และมีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิคชั่นเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนำร่องให้บริการจองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปี  ที่โรงพยาบาลศิริราช และเตรียมขยายให้ครอบคลุมสิทธิ์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ สิทธิ์สุขภาพอื่น ๆ ตลอดจนขยายให้ครอบคลุมหน่วยบริการพื้นที่อื่นในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาที่ทันท่วงที ช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลง โดยเฉพาะในยุค New Normal ทุนมนุษย์ถือเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านเศรษฐกิจ หากมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง จะช่วยให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ จะช่วยให้การรักษาป้องกัน การจัดเวลาเข้ารับบริการ รวมทั้งการจัดการเรื่อง Social Distancing เป็นไปอย่างมีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

คุณผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับ Healthcare Ecosystem ได้ร่วมยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาโครงการ Smart Hospital ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการพัฒนา Digital Health Platform ในครั้งนี้ ธนาคารได้สร้างกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet ขึ้นบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ทำให้สามารถใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากธุรกรรมทางการเงิน โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้บริการ ส่วนผู้ที่มีแอปฯเป๋าตังอยู่แล้ว เพียงคลิกที่ Health Wallet  และทำตามขั้นตอนระบุตัวตน (e-KYC) ก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองได้ทันทีด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1  มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

“นอกจากการเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองแล้ว ยังสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ระบบยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนด้วย Health Digital ID บริการชำระค่าบริการส่วนเพิ่มที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ได้ทันที อันเป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสามารถใช้ Digital Health Platform ในการบริหารจัดการผู้ได้รับสิทธิ์ การบริหารงานบุคลากร จำนวนยาหรือวัคซีน รวมทั้งลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบการส่งเคลมค่าใช้จ่ายกับ สปสช. อีกทั้งยังได้รับเงินรวดเร็วขึ้นจากการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน”   

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า ความร่วมมือของสปสช.และธนาคารกรุงไทย ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแล้ว ยังใช้ในการบริหารจัดการการเข้ารับบริการ ช่วยลดความแออัด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน  นับเป็นก้าวสำคัญของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม  และนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นหน่วยบริการนำร่องในโครงการ Digital Health Platform ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารการจองเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและทำให้บริการรวดเร็วมากขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อทำการเบิกเคลมได้ทันที ลดกระบวนการการจัดเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

RELATED ARTICLE

Responsive image

พันธบัตรขายหมดใน 99 วินาที! หลังกรุงไทยเปิดระบบให้ซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง

กรุงไทยเปิดระบบซื้อพันธบัตรดิจิทัลผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังวันเเรกและได้สร้างปรากฎการ "ขายหมดภายใน 99 วินาที" เรียกได้ว่าคนเเห่ซื้อกันจนขายไม่ทันเลยทีเดียว...

Responsive image

โรงละคร Berliner Ensemble เปลี่ยนโฉมใหม่เอาที่นั่งออกตอบรับผู้ชมในยุค Social Distancing

นอกจากประเทศไทยเเล้วมาตรการ Social Distancing ยังถูกใช้เป็นมาตรการป้องกันที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ไม่เว้นเเม้โรงละครเก่าแก่อย่าง The berliner ensemble ที่ได้มีการเผยแพร่รูปภาพของ...

Responsive image

Globish เผยสถิติการเติบโตของ 4 การเรียนรูปแบบใหม่รับ New normal เพื่อการศึกษา

Globish เผยสถิติล่าสุดช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของห้องเรียนของ Globish เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 35% จากเดือนมีนาคม โดยเติบโตถึง 125% ซึ่งเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนมีห้อ...