สปสช.ผนึก กรุงไทย พัฒนาแอปฯ เป๋าตัง หนุนประชาชนเข้าถึงประกันสุขภาพของรัฐ | Techsauce

สปสช.ผนึก กรุงไทย พัฒนาแอปฯ เป๋าตัง หนุนประชาชนเข้าถึงประกันสุขภาพของรัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  โดยสามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเอง จองตารางนัดหมายล่วงหน้า ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน โดยนำร่องการจองบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลศิริราช  เริ่มให้บริการ  1 มิถุนายนนี้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลักดันโครงการสำคัญของภาครัฐ และมีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิคชั่นเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนำร่องให้บริการจองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปี  ที่โรงพยาบาลศิริราช และเตรียมขยายให้ครอบคลุมสิทธิ์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ สิทธิ์สุขภาพอื่น ๆ ตลอดจนขยายให้ครอบคลุมหน่วยบริการพื้นที่อื่นในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาที่ทันท่วงที ช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลง โดยเฉพาะในยุค New Normal ทุนมนุษย์ถือเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านเศรษฐกิจ หากมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง จะช่วยให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ จะช่วยให้การรักษาป้องกัน การจัดเวลาเข้ารับบริการ รวมทั้งการจัดการเรื่อง Social Distancing เป็นไปอย่างมีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

คุณผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับ Healthcare Ecosystem ได้ร่วมยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาโครงการ Smart Hospital ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการพัฒนา Digital Health Platform ในครั้งนี้ ธนาคารได้สร้างกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet ขึ้นบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ทำให้สามารถใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากธุรกรรมทางการเงิน โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้บริการ ส่วนผู้ที่มีแอปฯเป๋าตังอยู่แล้ว เพียงคลิกที่ Health Wallet  และทำตามขั้นตอนระบุตัวตน (e-KYC) ก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองได้ทันทีด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1  มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

“นอกจากการเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองแล้ว ยังสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง ระบบยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนด้วย Health Digital ID บริการชำระค่าบริการส่วนเพิ่มที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ได้ทันที อันเป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสามารถใช้ Digital Health Platform ในการบริหารจัดการผู้ได้รับสิทธิ์ การบริหารงานบุคลากร จำนวนยาหรือวัคซีน รวมทั้งลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบการส่งเคลมค่าใช้จ่ายกับ สปสช. อีกทั้งยังได้รับเงินรวดเร็วขึ้นจากการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน”   

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า ความร่วมมือของสปสช.และธนาคารกรุงไทย ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแล้ว ยังใช้ในการบริหารจัดการการเข้ารับบริการ ช่วยลดความแออัด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน  นับเป็นก้าวสำคัญของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม  และนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นหน่วยบริการนำร่องในโครงการ Digital Health Platform ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารการจองเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและทำให้บริการรวดเร็วมากขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อทำการเบิกเคลมได้ทันที ลดกระบวนการการจัดเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565 คาดการท่องเที่ยวไทยบูม คนเริ่มไปเที่ยวแบบ New Normal พร้อมใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Responsive image

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพของคนไทย

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

Responsive image

ธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กับบทบาทสำคัญในการปรับตัวรับ CLIMATE CHANGE บทวิเคราะห์จาก SCB EIC

บทวิเคราะห์จาก SCB EIC กับบทบาทของธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับปัญหาเหล่านี้ ด้วยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ แ...