LATEST IN Digital Health Platform

สปสช.ผนึก กรุงไทย พัฒนาแอปฯ เป๋าตัง หนุนประชาชนเข้าถึงประกันสุขภาพของรัฐ

สปสช.ผนึก กรุงไทย พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลโดยสามารถเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเอง จองตารางนัดหมา...

JOB