dtac ดัน Blockchain ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย จัดงาน Blockchain Revolution ร่วมกับ The Nation และ กระทรวง Digital Economy | Techsauce

dtac ดัน Blockchain ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย จัดงาน Blockchain Revolution ร่วมกับ The Nation และ กระทรวง Digital Economy

ดีแทคเดินหน้าต่อเนื่องผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดดิจิทัลแบรนด์ 2020 ด้วยการนำ “บล็อกเชน” กระตุ้นไทยเพิ่มขีดความสามารถสู่ระดับโลก เชิญกูรูชื่อดัง “อเล็กซ์ แทปสก็อตต์” ผู้เขียนหนังสือ “BLOCKCHAIN REVOLUTION” จัดเสวนาในไทยหวังกระตุ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชน รับมือกระแสนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติทุกวงการ ชูการเตรียมพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

dtac_mg_1407

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “บล็อกเชน (Blockchain) คือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่พลิกโฉมประเทศไทย แต่จะรวมถึงพลิกโฉมประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งนอกจากบล็อกเชนจะเข้ามาปฏิวัติโลกธุรกิจ และแวดวงการเงินการธนาคารแล้ว ยังจะเข้ามายกระดับและเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชนทั่วไปเฉกเช่นเดียวกันกับอิทธิพลของโลกออนไลน์ในขณะนี้ ถึงแม้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะยังคงใหม่และต้องใช้เวลากว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในสังคม แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พร้อมและการเสียโอกาสจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ นักวางแผน นักกลยุทธ์ ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายภาครัฐต่างๆ รวมถึงกิจการโทรคมนาคม ควรตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบในกิจการโทรคมนาคมอย่างฉับพลันในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตจะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ”

รายงานการใช้งานดาต้าผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยบนมือถือโครงข่ายดีแทคต่อคนต่อเดือนจากตุลาคม พ.ศ. 2557 เทียบกับ ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพิ่มเกือบ 200% ในขณะที่ข้อมูลจาก www.internetworldstats.com ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รายงานการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีผู้ใช้งานการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสูงสุด มีประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 19 ของโลก โดยไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 41 ล้านคน จากประชากรไทยประมาณ 68.2 ล้านคน โดยเพิ่มสูงถึง 1682.6% เมื่อเทียบกับการใช้งานปี พ.ศ. 2543-2559 แสดงว่าประเทศไทยมีการพัฒนาสู่ดิจิทัลอย่างเร็วและน่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยกำลังประสบและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคต คือ “กรอบนโยบายที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในอนาคต” เพื่อรองรับต่อปริมาณการใช้ข้อมูลมหาศาลหรือ “บิ๊กดาต้า (Big Data)” อันเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 5G และ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในอีก 3 ปีข้างหน้า

dtac_blockchain

“ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมของไทย ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นอันดับ 1 ดิจิทัลแบรนด์ 2020 หรือ ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการเตรียมความพร้อมจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทย โดยรวมถึงบล็อกเชนที่คาดว่าจะเข้ามาพลิกโฉมหน้าการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนของไทย สร้างการเติบโตให้แก่ประเทศผ่านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาของประเทศ Thailand 4.0 ที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ประชาชนและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งต้องร่วมกันพัฒนาระบบการเข้าถึงดิจิทัลที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนช่วยในกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำในทางสังคม ทุกคนจะต้องก้าวไปพร้อมๆ กันทุกระดับ ทั้ง ภาครัฐ ราชการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายลาร์ส กล่าว

สำหรับการกระตุ้นทุกภาคส่วนให้สนใจและสร้างศักยภาพความพร้อมของบุคลากรกับ “บล็อกเชน (Blockchain)” ดีแทคจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงาน กสทช. และเนชั่นกรุ๊ปได้จัดงานเสวนายิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในชื่อ “BLOCKCHAIN REVOLUTION” ด้วยการเชิญ กูรูระดับโลก “อเล็กซ์ แทปสก็อตต์” ผู้เขียนหนังสือ “BLOCKCHAIN REVOLUTION: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World” ร่วมกับ ดอน แทปสก็อตต์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยอเล็กซ์  เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัทกองทุน นอร์ธเวสต์ พาสสาจ (Venture Capital) ที่ลงทุนในบล็อกเชน ตลอดระยะเวลา 7 ปี ในตลาดทุนแคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบล็อกเชนที่ได้รับการยอมรับและพูดถึงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

โดยอเล็กซ์ได้แชร์เนื้อหาที่น่าสนใจว่า Blockchain เข้ามาปฏิวัติวงการการเงิน ภาครัฐฯ ธุรกิจสายดนตรี อสังหาฯ พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ

เป้าหมายของการส่งเสริมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น “บล็อกเชน” รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ มาขับเคลื่อนและสนับสนุนสู่ศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะภาครัฐที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ กรอบแผนงานเหล่านี้ควรมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาของภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ จะได้มุ่งสู่ประชาชนในการเข้าถึงการใช้งานอย่างแท้จริง รวมถึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และความถี่ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานในประเทศไทยด้วยศักยภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...

Responsive image

Mandala AI จับมือ Torpenguin เปิดตัว Galaxy พร้อมปฎิวัติการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

Mandala AI ร่วมมือกับเพจ Torpenguin เปิดตัว Galaxy โซลูชันใหม่ ที่พร้อมจะปฎิวัติการจัดการข้อมูลให้ง่ายขึ้น...

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...