The FinLab โดยธนาคาร UOB เปิดตัวโครงการ The Greentech Accelerator บ่มเพาะ startups และผู้ให้บริการเทคฯเพื่อสิ่งแวดล้อม | Techsauce /* */ /* */

The FinLab โดยธนาคาร UOB เปิดตัวโครงการ The Greentech Accelerator บ่มเพาะ startups และผู้ให้บริการเทคฯเพื่อสิ่งแวดล้อม

เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัว The Greentech Accelerator โครงการใหม่ระดับโลกที่มุ่งสนับสนุน startups และบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทค ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืนของบริษัทไปข้างหน้า 

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกจะมุ่งเน้นโซลูชันกรีนเทคด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัว The Greentech Accelerator โครงการใหม่ระดับโลกที่มุ่งสนับสนุน startups และบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทค ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืนของบริษัทไปข้างหน้า

โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มกรีนเทคและเอสเอ็มอีให้เติบโตและขยายธุรกิจระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย:

•    เงินทุนสนับสนุนมูลค่าสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) เพื่อช่วยพัฒนาโซลูชันที่แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

•    ข้อมูลเชิงลึกด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผ่านการอบรมทางธุรกิจ การเสวนา และการจัดสัมมนาออนไลน์ 

•    การได้รับคำแนะนำและการเรียนรู้แบบ peer-to-peer ที่จัดขึ้นโดย UOB ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา

•    และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศของผู้นำในอุตสาหกรรม

แชนนอน ลุง ผู้อำนวยการ เดอะ ฟินแล็บ กล่าวว่า “จากรายงาน UOB SME Outlook Study ประจำปี 2565 พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ประกอบการSMEs ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการมีธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขากับบริษัทต่างชาติที่กำลังดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดความกังวลต่อการขาดองค์ความรู้และมีทรัพยากรที่จำกัด 

โครงการบ่มเพาะ Greentech Accelerator เล็งเห็นถึงความจำเป็นในข้อนี้และมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรับมือต่อความท้าทายนี้ได้โดยการให้คำแนะนำในด้านโซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ล่าสุด ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีความเกี่ยวข้องต่อความต้องการในด้าน ESG ของผู้ประกอบการ SME ทั้งในระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการข้ามชาติ”

เอริก ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “โครงการ Greentech Accelerator คือข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของยูโอบี ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้าของเราและการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และผู้บริโภคในแนวทางปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านกรีนเทค ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงเงินทุนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ SMEs”

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator 

โครงการ The Greentech Accelerator ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Sustainability Innovation Program (SIP) ของเดอะ ฟินแล็บ ซึ่งเปิดตัวไปในปีที่ผ่านมา และมีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กว่า 80 ราย กับผู้ประกอบการด้านโซลูชันเทคโนโลยีและพันธมิตร มอบโอกาสให้พวกเขาได้เปลี่ยนผ่านแนวทางการดำเนินงานแบบยั่งยืน 

โครงการ The Greentech Accelerator จะติดตามการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็วผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ เครือข่ายของอุตสาหกรรม และพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาที่มีความสามารถระดับโลก โครงการจะช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันสามารถรับมือกับต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ SIP และผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างโซลูชันสำหรับพันธมิตรและโครงการนำร่อง ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นเส้นทางการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนได้ 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator  

The Greentech Accelerator เปิดรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SMEs ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันด้านกรีนเทคทุกรายที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 6 หรือสูงกว่า โดยเน้นไปที่โซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

โครงการ Greentech Accelerator ในปีแรกจะเปิดรับ 10 บริษัทเพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มนำร่องโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการโซลูชันของพวกเขาในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับใช้แนวทางและเทคโนโลยีสีเขียวในธุรกิจ โดยสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการโซลูชันด้านกรีนเทคที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://thefinlab.com/the-greentech-accelerator/ และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://thefinlab.com/gta-sign-up/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 กรกฎาคม 2565


RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit REDeFiNE TOMORROW 2022 ปีที่ 3 ขนทัพกูรูด้าน DeFi-Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit “REDeFiNE TOMORROW 2022” ปีที่ 3 ขนทัพสุดยอดกูรูด้าน DeFi และ Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้และชี้โอกาสในการเติบโตเกี่ยวกับ DeFi และ Web 3.0 ในช่วงตลา...

Responsive image

Mastercard ผนึก Beatclub เปิดตัวอัลบั้มแรก Priceless บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify

Mastercard ผนึก Beatclub ประกาศเปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดแรก Priceless® ในเทศกาลครั้งสำคัญของแวดงวงโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of Creativity บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify หลังจากนั้...

Responsive image

KBTG สนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab

KBTG ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab พร้อมเปิดตัว KBTG Fellow เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ สอดคล้องกับภารกิจของบร...