LATEST IN the-finlab

ต่อยอดธุรกิจไปกับโครงการ Smart Business Transformation เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ด้วยเทคโซลูชัน

เมื่อโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วธุรกิจของเราจะหยุดนิ่งได้อย่างไร? เมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ท...

เปิดโลกดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs โดย FINLAB Powered by UOB

Techsauce ร่วมกับ UOB และ The FinLab จัดงาน Techsauce Live x The FinLab Powered By UOB: Unleash the Potential of SMEs through Digital Transformation ในฐานะที่ UOB เป็นธนาคารผู้มุ่ง...

การจับคู่สำคัญกับธุรกิจอย่างไร : ทำไมเราจำเป็นต้องเชื่อมโยง SME เข้ากับ Tech Ecosystem

ในงาน Singapore FinTech Festival เมื่อปีที่ผ่านมา มีบริษัท Startup แห่งหนึ่งกำลังพัฒนาโปรแกรมแชทบอท (Chatbot) เพื่อให้ลูกค้าองค์กรใช้ติดต่อลูกค้าและบริหารงานขาย ธุรกิจ Startup นี้ด...

เตรียมพบกับ Smart Business Transformation Program ที่ช่วยเร่งธุรกิจ SMEs ไทยให้เติบโตด้วย Technology

ครั้งแรกในไทยกับ Accelerator ที่มาพร้อมโปรแกรม Business Transformation ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการค้นหานวัตกรรมและการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ธุรกิจเติบโต......

'Depa' 'UOB' และ 'The FinLab' จับมือช่วยส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่โลกดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับธนาคารยูโอบีประเทศไทย (UOB) และ The FinLab ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อก่อตั้งโครงการสมาร์ทบิซิเนสทรานส์ฟอร์เมชัน (Smart Busi...

UOB เปิดตัวโครงการสนับสนุน FinTech Startup ด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ Startup ยังไม่เติบโต ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตอบโจทย์ รูปแบบธุรกิจที่ไม่ชัดเจนและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเ...

JOB