พาดูบรรยากาศงาน CNX Community of Practice Meetup 1/2017 | Techsauce

พาดูบรรยากาศงาน CNX Community of Practice Meetup 1/2017

เมื่อช่วงบ่าย วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม CNX Community of Practice ได้จัดงาน CNX Community of Practice Meetup 1/2017 ขึ้น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพบปะและแบ่งปันความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กลุ่ม CNX Community of Practice คือ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นเจ้าของร่วมกันในการที่แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดรวมพลในการจัดกิจกรรม

ลงทะเบียนก่อนเข้างาน

ผู้ร่วมงานเริ่มเดินทางมาร่วมงาน

ตัวแทนทีมจัดงานเล่าความเป็นมาของกลุ่มและการจัดงานครั้งนี้

กล่าวเปิดงานโดย ดร.ภคิณี อริยะ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ CAMT CMU ทางกลุ่มฯ  ต้องขอบพระคุณ CAMT CMU ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

Keynote Speaker : จะสร้างทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ให้ความใส่ใจในคุณภาพอย่างไร?

คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ (หนุ่ม) เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน (ปุ๋ย) เจ้าของและผู้เขียน blog ณ somkiat.cc

Keynote ทั้งสองท่าน มาบอกเล่าประสบการณ์และแชร์มุมมองการสร้างทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ให้ความใส่ใจในคุณภาพอย่างไร? โดยใช้ 10 สาเหตุหลักที่ทำให้ Developer ไม่มีความสุข มาเป็นหัวข้อในการบอกเล่าเรื่องราว

บรรยากาศผู้ร่วมงาน

ช่วง Developer Talk หัวข้อ Trend ของภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟท์แวร์ คุณปิติ จำปีทอง  CTO  บริษัท ICS Travel Group คุณชลทิศ เขื่อนแก้ว  CTO  บริษัท aBorrow คุณศรายุทธ ม่านมุงศิลป์  Sr. Developer, TaskForce Quality Offensive บริษัทมะนาวซอฟต์แวร์ คุณนฤภัทร พญาชัย  Senior Supervisor Software, Engineer  บริษัท THiNKNET CNX คุณฤทธิเดช วงค์จันทร์คำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทย์ศาสตร์ CMU, CEO บริษัทดีโซลูชันส์จำกัด

ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่น่าสนใจครับ ผู้ร่วมสัมมนา มีทั้ง CTO ที่มาเล่าว่าตอนนี้เทรนของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เลือกอะไรมาใช้งานบ้าง เช่น React, Fierbase, GrapQL, Cloun Server เป็นต้น มีแบ่งปันแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างแนวคิด  TaskForce ด้วยครับ น่าใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีมุมมองและประสบการณ์จากทางหน่วยงานราชการที่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองกับบุคคลากรทางด้านการแพทย์อีกด้วย ว่ามีความท้าทายอย่างไร

ช่วง QA Talk

หัวข้อ มุมมองเรื่อง Software Testing และการดูแลคุณภาพของซอฟแวร์

คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ  เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com อาจารย์นพธนิษฐ์ โชติสาร  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา คุณเขมพร ฝั้นคำอ้าย  Software tester, Project co. บริษัท 20scoops CNX คุณจารุตา ประสาทงาม  Senior QA บริษัทมะนาวซอฟต์แวร์

ช่วงนี้จะเริ่มโดย คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ Software Testing ก่อนเริ่มการพูดคุย โดยมีสไลด์ประกอบการบรรยายที่ Link นี้

หลังจากนั้นได้มีการแชร์ประสบการณ์จาก Tester ในเรื่องการทำงานและมุมมองของการดูแลคุณภาพซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์นพธนิษฐ์ โชติสาร จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาบอกเล่าแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และพร้อมที่จะออกมาสู่โลกของการทำงาน

ช่วง Technology Sharingและมอบของที่รลึกจากบริษัท นกเงือก โซลูชั่น จำกัด (เชียงราย) แก่ผู้ร่วมงาน

ช่วง Technology Sharing  มี ผู้ประกอบการ(CTO), Startup หรือกลุ่มนักพัฒนา บอกเล่าใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง? ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีผู้ร่วมแบ่งปันดังต่อไปนี้

  1. คุณปรินทร สุโขวัฒนกิจ  บริษัท Team Zoon หัวข้อ Docker, Node.js, React แบ่งปันและเล่าว่าปัจจุบันเริ่มนำ Docker, Node.js, React  ไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงบริษัทนี้สนับสนุนเหล่า Startup ด้วยหากใครสนใจติดต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทนี้ยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟและ Co-working space ชื่อ StartUp Café by TeamZoon อีกด้วย สไลด์ประกอบการบรรยาย
  2. คุณรอยล์ คุณเลิศ   บริษัท Nextzy Technologies หัวข้อ git, redmine, slack แบ่งปันและเล่าในส่วนของการ Communication และการทำงานร่วมกันภายในบริษัทและทีมการทำงาน โดยอาศัยเครื่องมือที่เข้ามาช่วย คือ Git, redmine และ slac
  3. คุณธานินทร์ น้อยอ่ำ บริษัท Metatag  หัวข้อ WordPress แบ่งปันและเล่าว่าหากต้องการพัฒนาเว็บไซต์หรือ e-commerce ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงมากนัก แต่ได้ประสิทธิภาพ  WordPress ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมี Featue และ Plug-in ต่างให้ใช้ได้อย่างมากมาย
  4. คุณอดิเทพ ไชยสาร บริษัท นกเงือก โซลูชั่น จำกัด หัวข้อ Yii 2 Framework, Gitlab แบ่งปันและบอกเล่าว่ามีการบริหารจัดการงานต่างๆ อย่างไร โดยมีการนำเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการทำ Visualization ของ Progress ของงานและประมวลผลให้เป็นภาพ นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องการใช้ Yii 2 Framework และมีการตั้ง Gitlab server ใช้งานกันด้วย สไลด์ประกอบการบรรยาย
  5. คุณชลทิศ เขื่อนแก้ว บริษัท ADGI (Artisan Developers Group International)  หัวข้อ Firebase, Serverless App Building, Google Cloud แบ่งปันและบอกเล่าถึงเทคโนโลยี Firebase, Serverless App Building, Google Cloud ว่าด้วยเหตุที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคล่องตัว จึงตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ สไลด์ประกอบการบรรยาย
  6. คุณณัฐ วีระวรรณ์ Chiang Mai Maker Club แบ่งปันและบอกเล่า การได้มีโอกาสไปร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart City ที่ภูเก็ต โดยไปสร้างระบบและติดตั้งอุปรณ์ในการ Track ปริมาณขยะ และสร้างออกมาเป็นกราฟในการที่จะทำการบริหารจัดการต่อไป นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของกลุ่ม Chiang Mai Maker Club นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง IoT เบื้องต้นให้รับฟังกันอีกด้วย
  7. คุณสุพจน์ ภู่ทอง บริษัท เฮงลิซซิ่ง  หัวข้อ การนำ Agile ไปปรับใช้ในองค์กร แบ่งปันและบอกเล่า ในส่วนของการนำความรู้ที่เรียนรู้และการ Training ต่างๆ ไปปรับแนวทางการทำงานและสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำงานของแผนกไอทีของบริษัทฯ สไลด์ประกอบการบรรยาย
  8. คุณกรกฎ ใบยา บริษัท THiNKNET CNX  หัวข้อ GraphQL แบ่งปันและบอกเล่า แนะนำให้รู้จักกับ GraphQL และการนำไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

นับว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้าง Community ของกลุ่มคนผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มีทั้ง Developer, Programmer, QA, Tester, ผู้ประกอบการ, ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา, นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ

งานครั้งนี้มีการ Live สดและบันทึก VDO ตลอดงานสามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้น โดยทางกลุ่มได้มีการพูดคุยว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันกันต่อไป โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อๆไป ซึ่งหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมสามารถเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม fackbook ได้ที่ CNX Community of Practice ได้เลยครับ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...

Responsive image

KBTG ปูเส้นทางสู่บทใหม่ Human-first x AI-first Transformation ขยายขีดความสามารถสู่ระดับโลก

KBTG ปูเส้นทางสู่บทใหม่ Human-first x AI-first Transformation ขยายขีดความสามารถสู่ระดับโลก พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ในการส่งมอบผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั...

Responsive image

เจาะลึกเทรนด์คริปโตในงาน Digital Assets Navigator by Bitkub's Crypto Theses

งานเสวนาเจาะลึกเทรนด์คริปโตและปีแห่งประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่คุณไม่ควรพลาด กับงาน "Digital Assets Navigator เจาะลึกวงในทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัล by Bitkub's Crypto Theses"...