Flash Coffee จับมือ CleanHub เดินหน้าลดปริมาณขยะพลาสติกจากคำสั่งซื้อเครื่องดื่มให้เป็นศูนย์ | Techsauce

Flash Coffee จับมือ CleanHub เดินหน้าลดปริมาณขยะพลาสติกจากคำสั่งซื้อเครื่องดื่มให้เป็นศูนย์

Flash Coffee ร้านกาแฟที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสาย Tech สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

Flash Coffee ประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสาย Tech สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา Flash Coffee ได้ประกาศความตั้งใจเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขยะพลาสติกที่เกิดจากคำสั่งซื้อเครื่องดื่มของ Flash Coffee ทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน Flash Coffee และ CleanHub ได้ร่วมกันเก็บรวบรวมขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติแล้วกว่า 80,000 กิโลกรัม 

สำหรับทุกคำสั่งซื้อเครื่องดื่มจาก Flash Coffee เราจะทำงานร่วมกับ CleanHub และเครือข่ายทั่วโลกเพื่อเก็บขยะพลาสติกในปริมาณที่เท่ากันกับพลาสติกของแก้วที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มก่อนที่ขยะเหล่านั้นจะถูกทิ้งสู่ท้องทะเล 

จาก Plastic Neutral สู่ Plastic Neutral+

Flash Coffee ประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสาย Tech สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

Flash Coffee และ CleanHub เชื่อว่าการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางมุ่งสู่การเป็นแบรนด์กาแฟที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนได้ง่ายๆ กับ Flash Coffee เพียงแค่กดสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ทุกคำสั่งซื้อจาก Flash Coffee จะเข้าสู่กระบวนการลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกค้า Flash Coffee สามารถร่วมสนับสนุนพันธกิจการเก็บขยะพลาสติกคืนจากธรรมชาติที่มากขึ้นถึง 10 เท่า เพื่อช่วยกันลดผลกระทบซึ่งเกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยลูกค้าเพียงแค่เลือกเติมเงิน 5 บาท เมื่อกดสั่งซื้อเครื่องดื่มผ่านทางแอปพลิเคชัน Flash Coffee โดยทุกคำสั่งซื้อจะร่วมสนับสนุนการลดปริมาณพลาสติกที่มากขึ้นกว่าเดิม (Plastic Neutral+) 

ทั้งนี้ เงินทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของ CleanHub ทันทีที่กดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถทราบถึงปริมาณพลาสติกที่พวกเขามีส่วนช่วยเก็บรวบรวมได้จากเทคโนโลยีติดตามผลการดำเนินงานของ CleanHub

สนับสนุนการทำงานของกลุ่ม GOT BAG และ Green Worms ผ่านความร่วมมือกับ CleanHub

CleanHub ช่วยติดตามและจดบันทึกขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดถึงตรวจสอบปริมาณขยะที่พันธมิตรภายใต้การดำเนินงานของ Flash Coffee เก็บรวบรวมได้ พันธมิตรเหล่านี้ ได้แก่ GOT BAG และ Green Worms 

GOT BAG ตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กและอินโดนีเซีย โดยเป็นผู้คิดค้นและพัฒนากระเป๋า Backpack ซึ่งทำจากขยะในทะเลเป็นแห่งแรกของโลก วัตถุประสงค์การทำงานคือเพื่อจัดการปัญหาด้านขยะพลาสติกในท้องทะเลซึ่งถือเป็นปัญหามลพิษอันดับต้นๆ ในประเทศอินโดนีเซีย 

Flash Coffee ประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสาย Tech สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

นับตั้งแต่ปี 2562 ขยะพลาสติกได้ถูกรวบรวมขึ้นจากชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะชวา โดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายชาวประมงราว 2,000 คน กลุ่มชาวประมงเหล่านี้มีรายได้เพิ่มเติมจากการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้กลับคืนสู่ฝั่ง การทำความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลนและลำน้ำ ตลอดถึงการเก็บขยะในรูปแบบของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปคัดแยกตามประเภทของพลาสติก พลาสติกประเภท PET ที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดได้ถูกนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใยสำหรับกระเป๋า Backpack ในขณะที่พลาสติกที่เหลือจะถูกนำไปคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสมต่อไป

Green Worms คือกิจการเพื่อสังคมซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย โดยเป็นกลุ่มที่พยายามเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดให้ได้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการทิ้งสู่ธรรมชาติ 

Flash Coffee ประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสาย Tech สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

กลุ่ม Green Worms ประสานการทำงานเพื่อเก็บขยะจากพื้นที่ครัวเรือน หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยังแหล่งคัดแยกขยะ ก่อนที่จะนำไปจำแนกตามประเภทของวัสดุของขยะนั้นๆ ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกจำหน่ายให้กับบริษัทที่ดูแลด้านการรีไซเคิล และสำหรับขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลายชั้น จะถูกส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป นอกจากนี้ 

กลุ่ม Green Worms ยังมุ่งมั่นสร้างโอกาสในการทำงาน ตลอดถึงให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตนเองในรัฐเกรละ เพื่อช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีอิสระทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้น 

“ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ Flash Coffee ให้ความสำคัญอย่างมาก ความร่วมมือของเรากับ CleanHub ที่ต้องการผลักดันการดำเนินงานให้ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เท่ากับศูนย์ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่เราได้วางแผนไว้”  

“พวกเราขอเชิญชวนลูกค้าให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านความตั้งใจในการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติและช่วยกันฟื้นท้องทะเลให้กลับมาสะอาดยิ่งขึ้น ทีมงานของเราจะยังคงเดินหน้าปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยลดผลกระทบต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”  

“นอกจากนี้ เรายังหมั่นตรวจสอบซัพพลายเชน ดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจุดประกายแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ในส่วนของทำงานบริเวณหน้าร้าน ตลอดถึงขั้นตอนอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างเพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มของ Flash Coffee ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น”  

“ในอนาคต เรากำลังวางแผนแคมเปญและพันธมิตรด้านความยั่งยืนใหม่ๆ เพิ่มเติมซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป” เดวิด บรูเนียร์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Flash Coffee กล่าว

“องค์กรของเราพร้อมปูทางสู่อนาคตที่พลาสติกเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าจะทิ้งได้ ปัจจุบัน เราได้กู้คืนขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติแล้วกว่าหนึ่งล้านกิโลกรัม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคองค์กรและศูนย์เก็บรวบรวมขยะมากมายกว่า 100 ราย ด้วยการสนับสนุนจาก Flash Coffee ทำให้เราสามารถสร้างระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่เพียงแต่ช่วยลดจำนวนพลาสติกในทะเล แต่ยังช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้คนอีกหลายร้อยคน” โจแอล ตาสเช ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CleanHub กล่าวปิดท้าย 

ร่วมสร้างจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมในไทยกับ GEPP Sa-Ard 

ในเดือนมีนาคม 2565 Flash Coffee ประเทศไทย ยังได้จับมือกับ GEPP Sa-Ard (เก็บสะอาด) โดยเป็นบริษัทแรกที่ตกลงเซ็นสัญญาให้การสนับสนุนการเปิดตัว แอปพลิเคชัน GEPP Rewards ซึ่งสร้างมาเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้วัสดุรีไซเคิล และผู้ที่ต้องการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลเข้าด้วยกัน ช่วยให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่าย และยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของแอป คือ การสร้างจิตสำนึกในการแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะ เพื่อลดการฝังกลบขยะ และลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ อีกทั้งยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลมากมาย

ผู้ใช้งานแอป GEPP Rewards สามารถนำวัสดุรีไซเคิลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง แก้วกระดาษ สเตนเลส กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้ มารีไซเคิลเพื่อแลกเป็นคะแนนสำหรับนำไปรับเครื่องดื่มแทนคำขอบคุณจาก Flash Coffee ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ติดตามผลการดำเนินงานของ Flash Coffee ในการกู้คืนขยะพลาสติกได้ที่ https://flashcoffee.cleanhub.com/ 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flash Coffee ได้ทางเว็บไซต์ https://flashcoffee.cleanhub.com/     


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...