Frasers Property ตั้งคุณวรวรรต ศรีสอ้าน นั่งแท่นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสริมทัพ ONE Bangkok | Techsauce

Frasers Property ตั้งคุณวรวรรต ศรีสอ้าน นั่งแท่นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสริมทัพ ONE Bangkok

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง “วรวรรต ศรีสอ้าน” เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy Chief Executive Officer, Development) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อรับบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ วันแบง ค็อก ที่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการก่อสร้างและวางแผนก่อนเปิดทำ ซึ่งมีผู้รับเหมาและที่ปรึกษาหลายฝ่าย ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ และขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์สำหรับทุกกลุ่มสินทรัพย์ เพื่อให้โครงการฯ พร้อมเปิดให้บริการในไตรมาสที่สองของปี 2566 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2569

คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า “วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการฯ โดยยึดหลักความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนเติบโตในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลก ซึ่งกำลังคนถือเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ผมจึงมีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณวรวรรต ศรีสอ้าน เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวรวรรตนับเป็นผู้ที่

คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งภายในกลุ่มทีซีซี และด้วยความที่คุณวรวรรตมีความคุ้นเคยกับโครงการ วัน แบงค็อกเป็นอย่างดี จากการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนแม่บทของโครงการฯ ในช่วงแรกเริ่ม จึงทำให้การเข้ามาของคุณวรวรรตจะเป็นกำลังสำคัญให้กับคุณ ซู หลิน ซูน ซีอีโอของเรา ในการกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการมิกซ์ยูสซึ่งมีสเกลการทำงานขนาดใหญ่ รวมถึงรายละเอียดหลากหลายขั้นตอนของ วัน แบงค็อก ผมเชื่อมั่นว่าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคุณวรวรรตจะช่วยเหลือผลักดันให้โครงการ วัน แบงค็อก เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ทุกคนปรารถนาจะมาเยือน” 

“ขณะนี้การก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก มีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยเรายังคงรักษากำหนดการและควบคุมงานได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 เรายังคงมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือการสร้าง วัน แบงค็อก ให้เป็นย่านที่มีความยั่งยืนและอัจฉริยะสำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้บริการพื้นที่และผู้ที่มาเยือนทุกคน” นางสาว 

คุณซู หลิน ซูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณวรวรรตเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมบริหาร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนความคุ้นเคยกับโครงการ วัน แบงค็อก และเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของคุณวรวรรต จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการนำทีมพัฒนาโครงการวัน แบงค็อก การจะสร้างย่านที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 1.83 ล้านตารางเมตร และองค์ประกอบที่บูรณาการกันอย่างครบวงจรเช่นนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทย ถือเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่าย” นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงความพร้อมในการเข้ามามีบทบาทเสริมทัพโครงการ วัน แบงค็อก

“เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อาคารพาณิชย์หลายแห่งต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โครงการ วัน แบงค็อก ได้เรียนรู้จากวิกฤตครั้งนี้ พร้อมนำบรรทัดฐานใหม่มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น อาทิ แนวทางการก่อสร้างของโครงการฯ จะต้องตอบสนอง ปรับเปลี่ยน เพิ่มความคล่องตัวให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบที่ติดตั้งจะต้องได้มาตรฐานสากลหรือเหนือกว่า ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาบูรณาการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียม วัน แบงค็อก ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในยุคหลังโควิดและการเปิดตัวเฟสแรกของโครงการฯ ในปี 2566”

“สิ่งที่คุณ ซู หลิน ซูน และผมจะร่วมกันทำในวันนี้เพื่อพัฒนาและต่อยอด วัน แบงค็อก ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาตัวโครงการฯ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และ

ทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมต่อการพลิกโฉมและกำหนดนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เมื่อโครงการ วัน แบงค็อก เปิดตัว” นายวรวรรตกล่าวเสริมก่อนที่จะมาร่วมงานกับ วัน แบงค็อก นายวรวรรต ศรีสอ้าน เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงตำแหน่งอื่นๆ ภายในบริษัทในเครือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ นับตั้งแต่สังกะสีออกไซด์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการบริการ เพื่อขับเคลื่อนและแสวงหาการเติบโตให้กับธุรกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่นายวรวรรตดำรงตำแหน่งในบมจ. ยูนิเวนเจอร์ บริษัทฯ มีผลงานที่โดดเด่น อาทิ การเข้าซื้อกิจการ บริษัท สโตนเฮนจ์อินเตอร์ จำกัด (STI) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในประเทศซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเดือนธันวาคม ปี 2561 

นอกจากนี้ นายวรวรรตยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการ ANIL Sathorn 12 ให้กลายเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน WELL Multifamily Pre-certified™ ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานการให้คะแนนที่มุ่งเน้นด้านผลกระทบของอาคารที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของนายวรวรรตทำให้ บมจ. ยูนิเวนเจอร์ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2559 และได้รับรางวัล Thailand Investors’ Choice Award เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน

นอกจากนี้ คุณวรวรรตยังเคยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายโครงการแผนแม่บทของ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในปี 2548 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของคุณวรวรรตร่วมกับกลุ่มบริษัททีซีซี สำหรับประวัติด้านการศึกษา นายวรวรรตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการวางผังเมืองจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนิวยอร์ก และระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น...

Responsive image

งาน Assembly & Automation Technology สัมผัสหุ่นยนต์หลากชนิดแบบใกล้ชิด ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ห้ามพลาด

งาน “Assembly & Automation Technology” งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ...

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...