Fujitsu เปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลสตรีม เร่งการใช้ Big Data สำหรับธุรกิจยานยนต์

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด (Fujitsu) เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลสตรีม (Stream Data Processing Platform) สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เก็บรวบรวมจากรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย

แพลตฟอร์มใหม่เพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลของ Fujitsu นั่นคือ Dracena (1) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลสตรีมที่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ขณะที่ประมวลผลข้อมูล IoT จำนวนมาก โดยไม่มีการหยุดชะงัก  แพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูลสำหรับบุคคลและวัตถุต่างๆ เช่น คนเดินเท้า รถยนต์ ถนน และอาคาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกของความเป็นจริง จึงช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์รอบข้างในรูปแบบดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงรถคันอื่นๆ  นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่มีปัญหาเรื่องการหยุดชะงัก เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอันตรายในแบบเรียลไทม์สำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบ และในอนาคต Fujitsu มีแผนที่จะเปิดตัวบริการดังกล่าวในต่างประเทศ รวมถึงทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

ความเป็นมา

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเดินทางกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จำนวนรถยนต์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ และข้อมูล Big data จากรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น รูปภาพจากเซ็นเซอร์ในรถยนต์ และข้อมูล CAN (2) จะมีบทบาทสำคัญในการรองรับบริการด้านการเดินทาง เช่น การตรวจสอบสภาพจราจร แผนที่ การประกันภัย รวมไปถึงการออกแบบรถยนต์  ขณะเดียวกัน ระบบต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าจากรถยนต์สำหรับแต่ละบริการทำงานในลักษณะแยกออกจากกัน และมีการทับซ้อนกันในส่วนของฟังก์ชั่นการพัฒนาและทรัพยากรระบบ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบที่สามารถปรับใช้หลากหลายบริการในเวลาเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ Fujitsu จึงสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin) สำหรับอุตสาหกรรมการเดินทาง โดยเป็นการสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และท้องถนนในแบบเรียลไทม์  นอกจากนี้ เพื่อสร้างแบบจำลองดิจิทัลสำหรับการใช้งานในบริบทของการเดินทาง Fujitsu ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลสตรีม เพื่อรองรับการพัฒนาบริการต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data จากรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัย มั่นคง และสะดวกสบาย

เกี่ยวกับเทคโนโลยี

Fujitsu นำเสนอแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Dracena โดยโปรแกรมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าปลั๊กอิน) จะได้รับการจัดการในรูปแบบของอ็อบเจ็กต์ในระบบภายในหน่วยความจำ (3) ในการประมวลผลสตรีมสำหรับคนเดินเท้า รถยนต์ ถนน อาคาร และวัตถุอื่นๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง  นอกจากนี้ จะสามารถเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการประมวลผลแบบคู่ขนานและเนื้อหาการประมวลผลข้อมูลได้อย่างคล่องตัวขณะที่ระบบทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงสามารถตอบสนองต่อบริการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการให้บริการการเดินทางที่ปลอดภัย มั่นคง และสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้ให้บริการขนส่งบนท้องถนน  หลังจากที่เริ่มวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โซลูชันดังกล่าวจะได้รับการเปิดตัวในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นลำดับถัดไป

กรณีการใช้งาน

ด้วยการวิเคราะห์สภาพการขับขี่ของรถยนต์แต่ละคันบนถนน รวมถึงสภาพถนนในแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีนี้จะสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของสภาพท้องถนน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลการจราจรเกือบจะในทันที ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัดและอันตรายในการขับขี่

เทคโนโลยีดังกล่าวจะวิเคราะห์และคาดการณ์สถานะทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และบันทึกผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลหลายๆ อินสแตนซ์ไว้ในหน่วยความจำ เพื่อรองรับบริการต่างๆ เช่น การวินิจฉัยการขับขี่ และการป้องกันความผิดพลาดในส่วนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ และอื่นๆ

ด้วยการปรับปรุงบริการที่มีอยู่ และการเพิ่มเติมบริการใหม่ๆ โดยไม่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เกิดการหยุดชะงัก จึงสามารถรองรับบริการใหม่ๆ เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอันตรายสำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อ และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขับขี่ ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดบริการ

แพลตฟอร์มใหม่ประกอบด้วยบริการหลักและบริการเสริมต่างๆ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการและควบคุมปลั๊กอินสำหรับวัตถุแต่ละอย่าง เช่น คนเดินเท้า รถยนต์ ถนน และอาคาร  นอกจากนี้ยังมีบริการความต้องการของระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและอื่นๆ และมีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับการจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดของระบบ และบริการติดตั้งสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานที่เป็นไปตามเอกสารข้อกำหนดของระบบ


RELATED ARTICLE

Responsive image

แอปฯ TMRW ยกระดับความปลอดภัยด้วยไบโอเมตริกซ์เพิ่มยืนยันตัวตนด้วย Facial Recognition

ธนาคารได้ทำแบบสอบถามลูกค้ากว่า 4,000 ราย เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ลูกค้าใช้บริการ TMRW ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และนำความรู้เชิงลึกที่ได้มาพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีจดจำใบ...

Responsive image

DELTA x Alibaba พัฒนาเทคโนโลยี Power Supply ตั้งเป้าใช้งานสำหรับศูนย์ข้อมูลในยุคดิจิตัล

DELTA ผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านการจัดการพลังงานและความร้อน เผยถึงความร่วมมือกับ Alibaba บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพาวเวอร์ซัพพลายที่ทันสมัยสำหรับศูนย์ข้อมูลทางอ...

Responsive image

Shopee จัดงาน “Shopee 12.12 Birthday TV Show” เปิดประสบการณ์ช้อปกับศิลปิน

Shopee สร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่กับ “Shopee 12.12 Birthday TV Show” ชวนนักช้อปชาวไทยทุกคนพบกับซุปตาร์ของเมืองไทย...