Gartner เผย 10 อันดับเทรนด์ของ Data และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2564 | Techsauce

Gartner เผย 10 อันดับเทรนด์ของ Data และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2564

Gartner เผยข้อมูล 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลปี 2564 เพื่อช่วยองค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนและเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจในปีนี้

คุณริต้า ซัลแลมลัม รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์กล่าวว่า “ความปั่นป่วนจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ต่อองค์กรทั่วโลกบังคับให้ผู้บริหารที่ดูแลด้านการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล (D&A) ต้องมีเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อให้ระบุถึงแนวโน้มเทคโนโลยีหลัก ๆ และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละความท้าทายที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน”

ผู้บริหาร D&A ควรใช้ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีด้านล่างนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนในภารกิจสำคัญต่าง ๆ เพื่อเร่งขีดความสามารถในการระบุและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตอบสนอง 

เทรนด์ 1: AI ที่ฉลาดขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และปรับขนาดได้ (Smarter, Responsible, Scalable AI) 

บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้พฤติกรรมของเครื่องหรือแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ที่มากขึ้น ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องนำเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโซลูชั่น AI ให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ในขณะที่ใช้ปริมาณข้อมูลน้อยลง โดยมีความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยการปรับใช้ AI ที่ชาญฉลาดมีความรับผิดชอบและปรับขนาดได้มากขึ้นองค์กรต่าง ๆ จะใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้อัลกอริทึมและตีความจากระบบได้ในเวลาที่สั้นลงแต่กลับสร้างมูลค่าและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สูงขึ้น

เทรนด์ที่ 2: ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เรียบเรียงได้

สถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปิดและมีการจัดการแบบคอนเทนเนอร์ทำให้ความสามารถในการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาประกอบกันได้มากขึ้น โดยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่รวบรวมประกอบกันนี้ใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลการวิเคราะห์และโซลูชัน AI เพื่อสร้างแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหาร D&A เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของข้อมูลทุกวันนี้ย้ายไปอยู่บนคลาวด์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ประกอบกันได้จะกลายเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นในการสร้างแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ที่เปิดใช้งานโดยตลาดคลาวด์และโซลูชันแบบโลว์โค้ดและแบบไม่มีโค้ด

เทรนด์ที่ 3: Data Fabric เป็นรากฐานสำคัญ

การสร้างหรือแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลและความมีอิสระของผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยให้ผู้บริหาร D&A เพิ่มการใช้ data fabric เพื่อช่วยจัดการกับความหลากหลาย การกระจาย การปรับขนาดและความซับซ้อนในสินทรัพย์ข้อมูลขององค์กรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

Data Fabric ใช้การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบท่อลำเลียงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการออกแบบ การปรับใช้และการใช้ข้อมูลหลากหลายเพื่อลดเวลาในการรวบรวมลง 30% การปรับใช้ 30% และการบำรุงรักษา 70%

เทรนด์ที่ 4: จากวิเคราะห์ด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ไปสู่ข้อมูลขนาดเล็กและข้อมูลที่มีขอบเขตกว้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการนำเทคโนโลยี ML และ AI มาใช้กับข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลในอดีตจำนวนมากกลายเป็นมีความเกี่ยวข้องกันน้อยลง ในขณะเดียวกันการตัดสินใจโดยมนุษย์และระบบ AI มีความซับซ้อนและมีความต้องการมากขึ้นทำให้ผู้บริหารด้าน D&A ต้องมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารด้าน D&A ควรเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารพึ่งพาข้อมูลที่มีขอบเขตกว้างที่ช่วยให้การวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันของแหล่งข้อมูลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แบบไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้างหลากหลายรวมถึงข้อมูลขนาดเล็กโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลน้อยลง แต่ยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

“แนวทางการใช้ข้อมูลขนาดเล็กและข้อมูลแบบกว้างมอบรูปแบบการวิเคราะห์และระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพโดยลดการพึ่งพาชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร” ซัลลัม กล่าว “การใช้ข้อมูลแบบกว้างมาวิเคราะหฺ์จะช่วยให้องค์กรรับรู้สถานการณ์หรือได้รับมุมมองแบบ 360 องศาที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจได้ดีขึ้น”

เทรนด์ที่ 5: XOps รูปแบบต่าง ๆ

เป้าหมายของ XOps ซึ่งรวมถึง DataOps, MLOps, ModelOps และ PlatformOps คือการบรรลุประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย (Economies of Scale) โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ DevOps และให้ความมั่นใจเรื่องความน่าเชื่อถือ การนำกลับมาใช้ใหม่และการทำซ้ำได้ ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเทคโนโลยีกระบวนการและการเปิดใช้ระบบออโตเมชั่น

โปรเจกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ AI เกือบทั้งหมดล้มเหลวอันเนื่องมาจากกระบวนการปฏิบัติงานที่มักจะได้รับการแก้ไขในภายหลังเท่านั้น หากผู้บริหาร D&A ดำเนินการตามความเหมาะสมของขนาดโดยใช้โมเดล XOps จะทำให้สามารถเปิดใช้ความสามารถในการทำซ้ำ การตรวจสอบย้อนกลับ ความสมบูรณ์ที่วางใจได้และความสามารถในการผสานรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลและสินทรัพย์ AI

เทรนด์ที่ 6: การตัดสินใจทางวิศวกรรมแบบอัจฉริยะ 

การตัดสินใจทางวิศวกรรมแบบอัจฉริยะไม่เพียงแต่ใช้กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังใช้จัดลำดับของการตัดสินใจ โดยจัดหมวดหมู่ไว้ในกระบวนการทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแบบฉุกเฉินและผลกระทบที่ตามมา เมื่อกระบวนการตัดสินใจมีความเป็นอัตโนมัติและมีความเสมือนจริงมากขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร D&A ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ทำซ้ำได้ มีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น

เทรนด์ที่ 7: ข้อมูลและการวิเคราะห์ คือ ฟังก์ชันหลักทางธุรกิจ

D&A กำลังเปลี่ยนไปเป็นภารกิจหลักของธุรกิจ จากเดิมที่เป็นกิจกรรมรองในอดีต ในสถานการณ์เช่นนี้ D&A จะกลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ต้องใช้ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจและโมเดล D&A แบบไซโลต้องล่มสลายลง เนื่องจากการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างทีม D&A ส่วนกลางและทุกหน่วยงานในองค์กร

เทรนด์ 8: กราฟสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่าง

กราฟเป็นรากฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและมอบความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์และตำแหน่งของสินทรัพย์ข้อมูลที่หลากหลาย ผู้บริหาร D&A ต้องพึ่งพากราฟเพื่อตอบคำถามทางธุรกิจที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว โดยต้องรับรู้บริบทและเข้าใจในลักษณะของความสัมพันธ์และจุดแข็งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในพ.ศ. 2568 จะมีการใช้เทคโนโลยีกราฟที่จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กรมากถึง 80% ของนวัตกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10% ในพ.ศ. 2564

เทรนด์ที่ 9: ผู้บริโภคเสมือนที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แดชบอร์ดและสำรวจข้อมูลแบบแมนนวลที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการตัดสินใจและการดำเนินการที่มีข้อบกพร่อง เวลาที่เสียไปกับการทำงานบนแดชบอร์ดที่กำหนดไว้ก่อนแล้วนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ โต้ตอบได้ เข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือและยังประมวลผลเชิงลึกแบบไดนามิกที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำส่งไปยังจุดที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น

“สิ่งนี้จะเปลี่ยนพลังการวิเคราะห์ไปสู่ผู้บริโภคข้อมูล — ในที่นี้คือผู้บริโภคเสมือนที่เพิ่มขึ้น — ซึ่งทำให้คนเหล่านี้มีความสามารถที่ก่อนหน้าเป็นของนักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพลเมืองเท่านั้น” ซัลลัมกล่าว

เทรนด์ที่ 10: ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ Edge

ข้อมูล การวิเคราะห์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สนับสนุน D&A ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบล้ำสมัยมากขึ้นใกล้ชิดกับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงและภายนอกขอบเขตของไอที การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2023 มากกว่า 50% ของความรับผิดชอบหลักของผู้บริหารด้านข้อมูลและการวิเคราะห์จะประกอบด้วยข้อมูลที่สร้าง จัดการและวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่ล้ำสมัย

ผู้บริหารด้าน D&A สามารถใช้แนวโน้มนี้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความเร็วและการกำกับดูแลในการจัดการข้อมูล เนื่องจากการใช้งานที่หลากหลายต่าง ๆ กำลังผลักดันให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับความสามารถในด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ตั้งแต่การใช้วิเคราะห์เหตุการณ์แบบเรียลไทม์ไปจนถึงการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ (Behaviour of Things)”

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...