Google มอบทุน 102 ล้านบาทช่วยผู้ประกอบที่ด้อยโอกาสในเอเชียรับมือผลกระทบจาก COVID-19 | Techsauce

Google มอบทุน 102 ล้านบาทช่วยผู้ประกอบที่ด้อยโอกาสในเอเชียรับมือผลกระทบจาก COVID-19

หน่อแอริ ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นผู้บริหารกลุ่มผ้าทอมือ “เชซูโหม่” ที่จำหน่ายเครื่องนุ่งห่มแบบดั้งเดิมให้กับสมาชิกในชุมชนของเธอที่บ้านห้วยอีค่าง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กิจการของกลุ่มเชซูโหม่มีความมั่นคงเป็นอย่างดี แต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้มีกฎระเบียบและข้อจำกัดต่าง ๆ หน่อแอริจึงต้องหาวิธีใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยเธอได้ลองทำโฆษณาออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

กลุ่มเชซูโหม่เป็นหนึ่งในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) จำนวน 64 ล้านรายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีส่วนสำคัญในการให้บริการที่จำเป็นแก่ชุมชนของพวกเขาและสนับสนุนอาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเท่านั้น พวกเขายังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้อีกด้วย เราจึงต้องการช่วยให้พวกเขาได้รับความรู้และการฝึกอบรมดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้ในที่สุด

ภายใต้ทุนสนับสนุนจำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 102 ล้านบาท) จาก Google.org เราจะมอบทุนช่วยเหลือมูลนิธิเอเชียเพื่อสนุนพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการดำเนินการขยายการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลให้ครอบคลุมประชาชนจำนวน 200,000 รายในประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม โดยจะให้ทุนสำหรับการฝึกอบรมในชุมชนชายขอบ รวมถึงโครงการต่างๆ สำหรับสตรี คนหนุ่มสาวที่ทำงานต่ำกว่าความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ (underemployed) และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

สำหรับประเทศไทย ทุนสนับสนุนที่ได้รับจะเน้นไปที่ชุมชนชายขอบและผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมประเภทนี้มาก่อน ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 20 จังหวัดทั่วไทย อาทิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก โดยตั้งเป้าให้มีผู้ได้รับการฝึกอบรมจำนวน 40,000 คน และในจำนวนนี้เป็นสตรีและเยาวชนหญิง 50%

ด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย หรือ ACCMSME (ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises) และความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่น เช่น มูลนิธิกองทุนไทย และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเอเชียจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจและแรงงานใน 10 ประเทศอาเซียนมีทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งให้คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีในการรับมือและฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 เช่น การช่วยให้ธุรกิจเข้าใจตัวเลือกการจัดส่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของพวกเขา เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกที่ เป็นต้น

ทุนสนับสนุนจาก Google.org ครั้งใหม่นี้เป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นของเราที่ประกาศในปี 2561 ที่ตั้งเป้าฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจ SME จำนวน 3 ล้านคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นระดับโลกของเราในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทักษะดิจิทัลยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้คนหลายล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแต่ละปี และธุรกิจต่างๆ ได้ผันตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนของ ACCMSME มูลนิธิเอเชีย และพันธมิตรทุกภาคส่วน เราหวังว่าวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้จะสามารถประสบความสำเร็จ เติบโต และสร้างโอกาสสำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของพวกเขาได้มากขึ้น 

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24ชั่วโมง...

Responsive image

บทสรุปรายงาน Deloitte 2023 CxO Sustainability Report

Deloitte จัดทำรายงานที่เกิดจากการสำรวจในกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO มากกว่า 2,000 คนใน 24 ประเทศ รวมถึงประเด็นที่ยังวิตกกังวลและการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จัดทำโดย CxO และองค์กรข...

Responsive image

HAPathon 2023 การแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ท่ามกลางความเฟื่องฟูของ Web3.0 ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Alibaba Cloud, PlatON และ HashKey Group ได้จัดการแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี 2023 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...