Grab เสนอโครงการใหม่ 'Break The Silence' ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้กับผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน | Techsauce

Grab เสนอโครงการใหม่ 'Break The Silence' ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้กับผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน

  • โครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ Grab ที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเพศ วัยหรือความสามารถ
  • Grab ประเทศไทย สานต่อความร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ในการรับฟังความต้องการ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้คนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินได้มีโอกาสในการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มของ Grab 
  • Grab ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคนหูหนวก อาทิ การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ การจัดทำสื่อเพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ การเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่หน้าใหม่ รวมทั้งการทำแคมเปญรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านโซเชียลมีเดีย
  • ผู้ใช้ Grab สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนกลุ่มคนหูหนวกได้โดยการเปลี่ยนคะแนน Grab รีวอร์ดสเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

Grab ผู้นำซูเปอร์แอปแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัวโครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เนื่องในโอกาสสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2019 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายนนี้ เพื่อมุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนคนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตอกย้ำความเชื่อมั่นของแกร็บที่ว่า คนทุกกลุ่มสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างรายได้และอิสรภาพทางการเงินผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

Grab ได้เปิดตัวโครงการ “Break The Silence” ครั้งแรกในประเทศมาเลเซียในปี 2018 และได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์  ปัจจุบัน มีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นคนหูหนวกจำนวนมากกว่า 600 คนที่สามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บใน 4 ประเทศ โดยแกร็บมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในกลุ่มดังกล่าวเป็น 2 เท่าภายในปีหน้า

คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทย กล่าวว่า “Grab มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยและสังคมไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มของเรา ภายใต้โครงการ ‘Break The Silence’ เรามุ่งหวังที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินกับสังคมภายนอก พร้อมส่งเสริมให้พวกเขามีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้เพราะเราเชื่อว่า การสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในตลาดแรงงาน และการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงอาชีพจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

ในปีที่ผ่านมา Grab ประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินซึ่งมีความสนใจ มีใบขับขี่ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สามารถสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของ Grab ได้ โดยพวกเขาได้รับโอกาสในการอบรม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทั่วไป โดยปัจจุบัน Grab มีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50 คน

คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้าถึงแหล่งรายได้ที่มั่นคงถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของกลุ่มคนพิการ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่หูหนวกมากกว่า 375,000 คน โดยส่วนใหญ่ยังคงไม่มีอาชีพที่มั่นคงและมีความยากลำบากในการดูแลคุณภาพชีวิต สำหรับพวกเขาแล้วหนึ่งในอุปสรรคสำคัญคือการขาดโอกาส รวมถึงเครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทางสมาคมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ Grab ในโครงการ ‘Break The Silence’ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสที่หลากหลายให้กับผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยิน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้พวกเขาได้ทำความรู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าองค์กรภาคเอกชนอย่างแกร็บมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มผู้พิการได้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง”

ภายใต้โครงการนี้ แกร็บได้พูดคุยกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ผู้ขับซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยได้นำข้อมูลดังกล่าว พร้อมคำแนะนำจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี แพลตฟอร์มการให้บริการ และระบบการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต อาทิ

  • การพัฒนา “ฟีเจอร์ Live Chat” บนแอปพลิเคชัน Grab ที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้บริการลูกค้า (Customer Experience Centre) ได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
  • การจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้โดยสารและพาร์เนอร์ผู้ขับขี่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ป้ายแขวนบนรถ หรือแผ่นการ์ดที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษามือพื้นฐาน เคล็ดลับในการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ หรือการแจ้งความต้องการต่างๆ เช่น การบอกทิศทาง การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ การแจ้งราคาค่าโดยสาร เป็นต้น
  • การรณรงค์ด้วยแคมเปญการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมและส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งมีอุปสรรคทางการได้ยินเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
  • การเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรุงเทพฯ และขยายไปยังจังหวัดอื่นที่ Grab ให้บริการ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกันยายน เพื่อให้คนหูหนวกหรือผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินที่มีความสนใจสามารถหารายได้ให้กับตนเองด้วยการขับรถเพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab
  • การสนับสนุนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในการจัดงานสัปดาห์คนหูหนวกโลกประจำปี 2019 ในวันที่ 29 กันยายนนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มคนหูหนวกและผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน

 และเนื่องในโอกาส “สัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2019” แกร็บ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนหูหนวกและผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน โดยการเปลี่ยนคะแนนแกร็บรีวอร์ดสเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยทุก 150 คะแนนสามารถแลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 บาท โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2019 นี้


RELATED ARTICLE

Responsive image

DDproperty เปิดเผย เศรษฐกิจซบเซา-กำลังซื้อยังไม่ฟื้น อุปสรรคสำคัญของคนอาเซียนที่อยากมีบ้าน

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุด (World Economic Outlook) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ 5 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4.3% ลดลง 0.6% จากการคา...

Responsive image

VMware ส่งเสริมอุตสาหกรรม Healthcare ปูทางสู่อนาคต Connected Health ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลศึกษา Digital Frontiers 3.0 ของ VMware เผยให้เห็น 66% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาชอบการสนทนาผ่านวิดีโอคอลมากกว่าการเข้าร้บคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์...

Responsive image

ARV ร่วมมือกับ Samsung ส่งโซลูชัน deep tech ช่วยเหลือเกษตรกรไทยก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer

ARV เร่งยกระดับเทคโนโลยีภาคการเกษตรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สร้างโปรเจกต์เพื่อให้ความร...