Grab จับมือ NIDA ยกระดับองค์ความรู้และงานวิจัย ขับเคลื่อนเทคโนโลยีประเทศไทย

Grab จับมือ NIDA ยกระดับองค์ความรู้และงานวิจัย ขับเคลื่อนเทคโนโลยีประเทศไทย

Grab Partners NIDA

Grab Thailand (แกร็บ ประเทศไทย) นำโดย คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและวิชาการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอนาคตของประเทศไทย

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และการศึกษาทางวิชาการที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยี

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า “การผนึกความร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนิด้าในการร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล นวัตกรรมดิจิทัล และการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อันถือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน”

คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากที่ แกร็บ ประเทศไทย จะได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับนิด้า เพื่อร่วมกันผลักดันการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้และงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย"

"โดย แกร็บ ถือเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการซูเปอร์แอพชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนแก่นิด้า ทั้งในด้านการดำเนินงานและกิจกรรมการศึกษาวิจัยและด้านวิชาการ ผ่านการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเราถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง”

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาครัฐมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และความร่วมมือกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นจังหวัดนำร่องใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในการแข่งขัน โมโตจีพี เป็นต้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deep-Fake คืออะไร ? องค์กรต้องหาทางรับมือ เมื่อ AI ปลอมแปลงได้ถึงอัตลักษณ์บุคคล

เมื่อ AI สามารถปลอมแปลงอัตลักษณ์ฌฉพาะของบุคคล หรือที่เรียกว่า Deep-Fake ได้ องค์กรต้องเร่งเตรียมรับมือกับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบนี้ แล้ว Deep-Fake จะมาในรูปแบบใดบ้าง และป้องกันอย่างไ...

Responsive image

ศุภชัย เจียรวนนท์ แนะเร่งสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี พัฒนา ‘คน’ ดึง ‘ทุน’ เข้าประเทศช่วยกระดับ Startup ไทย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ DeepTech Ecosystem: Opportunities, Challenges and its value to Thailand Economy ระบบนิเวศเทคโนโลยีเชิงลึก : โอกาส ความท้าทายและการสร้าง...

Responsive image

สิริฮับ ดีเดย์ เปิดจองวันแรก 21 ก.ย. นี้ ขั้นต่ำ 10 บาท รับส่วนแบ่งรายได้สูงสุด 8% ต่อปี

สิริฮับ เปิดให้จองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 4 ต.ค. 2564 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring”...